ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"class" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "class" po angielsku

obrazek do "course" po polsku
rzeczownik
 1. kurs, lekcja (np. kurs angielskiego, lekcja śpiewania) [policzalny]
  I signed up for an English course. (Zapisałem się na kurs angielskiego.)
  My Spanish course starts on Monday. (Mój kurs hiszpańskiego zaczyna się w poniedziałek.)
  I signed for the astronomy class this semester. (W tym semestrze zapisałem się na kurs z astronomii.)
  I really wanted to attend that class, but I can't. (Bardzo chciałam brać udział w tym kursie, ale nie mogę.)
  I can't meet with you tonight, I have a dance lesson. (Nie mogę się z tobą spotkać dzisiaj wieczorem, mam lekcję tańca.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "lesson" po polsku on new school uniforms and
rzeczownik
 1. lekcja, zajęcia (w szkole) [policzalny]
  She gives German lessons. (Ona daje lekcje niemieckiego.)
  How many classes do you have today? (Ile masz dzisiaj lekcji?)
  I missed math class yesterday. (Nie było mnie wczoraj na lekcji matematyki.)
  My class is starting shortly. (Moje zajęcia zaczynają się za niedługo.)
  Lessons with Ms Robinson are never boring! (Zajęcia z Panią Robinson nigdy nie są nudne!)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

class *****

obrazek do "class" po polsku
rzeczownik
 1. klasa (grupa społeczna) [policzalny lub niepoliczalny]
  People from the lower class do not earn a lot of money. (Ludzie z niskiej klasy społecznej nie zarabiają dużo pieniędzy.)
  He comes from a working class family. (On pochodzi z rodziny z klasy pracującej.)
 2. klasa (grupa uczniów) [policzalny]
  Only half of the class came to school today. (Tylko połowa klasy przyszła dzisiaj do szkoły.)
  Anne and Sarah are in the same class at school. (Anne i Sarah są w tej samej klasie w szkole.)
 3. absolwenci (danego roku studiów, szkoły), rocznik  AmE [policzalny]
  There was a big picture of class 2009 hanging in the hallway. (W korytarzu wisiało wielkie zdjęcie absolwentów z 2009 roku.)
  I wanted to take a photo with the whole class. (Chciałem zrobić zdjęcie ze wszystkimi absolwentami.)
 4. klasa (w programowaniu) termin techniczny [policzalny]
  In programming, a class is a blueprint or prototype from which objects are created. (W programowaniu, klasa jest planem lub prototypem z którego tworzone są obiekty.)
  A class defines objects in a programming language. (Klasa definiuje obiekty w języku programowania.)
 5. klasa (kategoria przedmiotów lub zjawisk wyróżnianych na podstawie wspólnych cech) [policzalny]
  Those two animals are in the same biological class. (Te dwa zwierzęta są w tej samej klasie biologicznej.)
  Name all of the classes we have learned so far. (Wymień wszystkie klasy, których do tej pory się nauczyliśmy.)
 6. klasa (miejsca, przedziały, wagony w środkach komunikacji publicznej zapewniające określony standard i wygodę podróży) [policzalny]
  We were travelling second class. (Podróżowaliśmy drugą klasą.)
  We have tickets for the economic class. (Mamy bilety na klasę ekonomiczną.)
 7. klasa (kategoria przedmiotów jednakowej jakości) [policzalny]
  I would recommend buying a computer of a higher class than this. (Zalecałbym zakup komputera o wyższej klasie niż ten.)
  This is a first class dinner. (To jest obiad pierwszej klasy.)
 8. klasa, styl, wysoki poziom potocznie [niepoliczalny]
  My teacher always had class. (Moja nauczycielka zawsze miała klasę.)
  This restaurant has class. (Ta restauracja ma styl.)
  All ladies have class. (Wszystkie damy mają klasę.)
 9. jedna z trzech klas stopnia naukowego na brytyjskim uniwersytecie  BrE [policzalny]
czasownik
 1. klasyfikować [przechodni]
  My aim is to class everything in the world. (Moim celem jest sklasyfikowanie wszystkiego na świecie.)
  He is a biologist and he classes animals. (On jest biologiem i klasyfikuje zwierzęta.)
przymiotnik
 1. klasowy (dot. grupy społecznej)
  Back pains are a class illness. (Bóle pleców to choroba klasowa.)
  Gout is a class ailment. (Podagra to dolegliwość klasowa.)
 2. klasowy (dot. grupy uczniów)
  My class reunion starts in an hour. (Mój zjazd klasowy zaczyna się za godzinę.)
  We're going on a class trip. (Jedziemy na wycieczkę klasową.)
  This is class equipment, don't break it. (To sprzęt klasowy, nie zepsujcie go.)
  I'm busy on Saturday - I've got a class reunion. (Jestem zajęty w sobotę - mam spotkanie klasowe.)
rzeczownik
 1. zajęcia na uczelni, zajęcia uniwersyteckie
czasownik
 1. mieć klasę, być na poziomie potocznie

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

eTutor & Diki

Nauczymy Cię słowa class i wszystkich innych!

SUPERDUET DO NAUKI JĘZYKÓW

Nauka online

Powiązane zwroty — "class"

przymiotnik
rzeczownik
przysłówek
czasownik
kolokacje

podobne do "class" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "class" po polsku

rzeczownik