Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

lekcja, zajęcia (w szkole)

lesson, class

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

lesson BrE , class AmE = lekcja, zajęcia (w szkole)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po angielsku

She gives German lessons. = Ona daje lekcje niemieckiego.