Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"lesson" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "lesson" po angielsku

obrazek do "course" po polsku
rzeczownik
 1. kurs, lekcja (np. kurs angielskiego, lekcja śpiewania) [policzalny]
  I signed up for an English course. (Zapisałem się na kurs angielskiego.)
  My Spanish course starts on Monday. (Mój kurs hiszpańskiego zaczyna się w poniedziałek.)
  I signed for the astronomy class this semester. (W tym semestrze zapisałem się na kurs z astronomii.)
  I really wanted to attend that class, but I can't. (Bardzo chciałam brać udział w tym kursie, ale nie mogę.)
  I can't meet with you tonight, I have a dance lesson. (Nie mogę się z tobą spotkać dzisiaj wieczorem, mam lekcję tańca.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

lesson BrE ***
class AmE *****

obrazek do "lesson" po polsku on new school uniforms and
rzeczownik
 1. lekcja, zajęcia (w szkole) [policzalny]
  She gives German lessons. (Ona daje lekcje niemieckiego.)
  How many classes do you have today? (Ile masz dzisiaj lekcji?)
  I missed math class yesterday. (Nie było mnie wczoraj na lekcji matematyki.)
  My class is starting shortly. (Moje zajęcia zaczynają się za niedługo.)
  Lessons with Ms Robinson are never boring! (Zajęcia z Panią Robinson nigdy nie są nudne!)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

lesson ***

rzeczownik
 1. nauczka, doświadczenie, lekcja [policzalny]
  It had been a long and hard lesson for him. (To było dla niego długie i trudne doświadczenie.)
  The 20th century has been a lesson about how not to be. (Dwudziesty wiek to nauczka jakimi nie być.)
  Let us hope it will be a lesson to him. (Miejmy nadzieję, że to będzie dla niego nauczka.)
 2. czytanie z Pisma Świętego [policzalny]
  During this concert chosen pupils read the lesson of the Bible. (Podczas tego koncertu uczniowie czytały czytanie z Pisma Świętego.)
  Later on nobody read lessons of the Bible as well as the priest who was gone. (Potem już nikt nie czytał czytań z Pisma Świętego jak ksiądz, który odszedł.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "lesson"

rzeczownik
inne
inne
kolokacje