"lekcja" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "lekcja" po polsku — Słownik angielsko-polski

lekcja

on new school uniforms and Short-Courses
rzeczownik
 1. lesson British English *** , class American English *****
  • lekcja, zajęcia (w szkole) [COUNTABLE]
   She gives German lessons. (Ona daje lekcje niemieckiego.)
   How many classes do you have today? (Ile masz dzisiaj lekcji?)
   I missed math class yesterday. (Nie było mnie wczoraj na lekcji matematyki.)
   My class is starting shortly. (Moje zajęcia zaczynają się za niedługo.)
   Lessons with Ms Robinson are never boring! (Zajęcia z Panią Robinson nigdy nie są nudne!)
 2. course British English ***** , class American English ***** , lesson ***
  • kurs, lekcja (np. kurs angielskiego, lekcja śpiewania) [COUNTABLE]
   I signed up for an English course. (Zapisałem się na kurs angielskiego.)
   My Spanish course starts on Monday. (Mój kurs hiszpańskiego zaczyna się w poniedziałek.)
   I signed for the astronomy class this semester. (W tym semestrze zapisałem się na kurs z astronomii.)
   I really wanted to attend that class, but I can't. (Bardzo chciałam brać udział w tym kursie, ale nie mogę.)
   I can't meet with you tonight, I have a dance lesson. (Nie mogę się z tobą spotkać dzisiaj wieczorem, mam lekcję tańca.)
 3. lesson ***
  • nauczka, doświadczenie, lekcja [COUNTABLE]
   It had been a long and hard lesson for him. (To było dla niego długie i trudne doświadczenie.)
   The 20th century has been a lesson about how not to be. (Dwudziesty wiek to nauczka jakimi nie być.)
   Let us hope it will be a lesson to him. (Miejmy nadzieję, że to będzie dla niego nauczka.)
 4. period *****   [COUNTABLE]
  My son has four periods of mathematics a week. (Mój syn ma cztery godziny lekcyjne matematyki w tygodniu.)
  How many periods of physics a week do you have? (Ile lekcji fizyki masz w tygodniu?)
  The first period starts at 7:45. (Pierwsza lekcja zaczyna się o 7:45.)
  link synonim: lesson
 5. lear
  • lekcja (w szkockiej odmianie języka angielskiego) dialect
 6. lection