PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"nauka" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nauka" po polsku

nauka

Participants "Try Teaching" Substitute Teacher Tells History ... Related Study
rzeczownik
 1. teaching ***
  • nauczanie, nauka (np. moralna, chrześcijańska), uczenie (kogoś) [UNCOUNTABLE]
   The priest's teaching had an impact on him. (Nauczanie księdza miało na niego wpływ.)
   She had a private teacher to do the teaching. (Ona miała prywatnego nauczyciela do uczenia.)
 2. study *****
  • nauka, uczenie się [UNCOUNTABLE]
   How is your study for the test going? (Jak idzie ci nauka do testu?)
   I have to get down to study. (Muszę się wziąć za naukę.)
 3. science *****
 4. learning ***
  • nauka, uczenie się [UNCOUNTABLE]
   Learning was never his strong side, so he decided to become a plumber. (Uczenie się nie było nigdy jego mocną stroną, więc zdecydował się być hydraulikiem.)
   Learning is much easier when the topic is interesting. (Nauka jest o wiele łatwiejsza, kiedy temat jest ciekawy.)
 5. scholarship **
  • nauka (prowadzenie nauczania)
   She started her scholarship two years ago. (Ona zaczęła prowadzenie nauczania dwa lata temu.)
 6. education ***** , educ. (skrót) , edu. (skrót) , ed. (skrót) ***
 7. natural philosophy   old-fashioned [UNCOUNTABLE]

Powiązane zwroty — "nauka"

rzeczownik
psychologia (jako nauka) = psychology
uczeń = student +6 znaczeń
nauczyciel = teacher +5 znaczeń
filozofia (nauka) = philosophy
naukowiec = scientist +3 znaczenia
lotnictwo (praktyka bądź nauka latania samolotami) = aviation
biologia (nauka) = biology
teologia (nauka o Bogu) = theology , theol. (skrót)
katecheza (nauka religii) = catechism
nauczanie = tuition +3 znaczenia
anatomia (nauka o budowie organizmów żywych) = anatomy
akustyka (jako nauka) = acoustics , acoustic
dietetyka (nauka o odżywaniu) = nutrition
morfologia (nauka o budowie organizmów żywych) = morphology
etiologia (nauka o przyczynach powstawania chorób) = aetiology British English , etiology American English
informatyka (nauka o przetwarzaniu informacji i inżynierii systemów informacyjnych) = informatics
toksykologia (nauka o toksynach) = toxicology
radiologia (nauka o energii promienistej) = radiology
frazeologia (nauka o związkach wyrazowych) = phraseology
przymiotnik
naukowy = scientific +2 znaczenia
uczony formal = learned +1 znaczenie
przyrodniczy (np. nauka) = natural
przysłówek
naukowo = scientifically +1 znaczenie

"nauka" — Słownik kolokacji angielskich

natural philosophy kolokacja
 1. natural przymiotnik + philosophy rzeczownik = nauka
  Bardzo silna kolokacja

  It was known as natural philosophy until the late 19th century.

powered by  eTutor logo