BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"Greek philosophy" — Słownik kolokacji angielskich

Greek philosophy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Grecka filozofia
  1. Greek przymiotnik + philosophy rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In Greek philosophy, science and medicine, these make up a whole.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo