BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"natural" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "natural" po angielsku

natural ****

Natural Beauty Mount Rainier
przymiotnik
 1. naturalny (pochodzący z natury)
  The village was destroyed by a natural disaster. (Wioska została zniszczona przez katastrofę naturalną.)
  I love her natural beauty. (Kocham jej naturalne piękno.)
 2. naturalny, normalny
  Is this a natural reaction? (Czy to jest normalna reakcja?)
  Mood swings are natural at this pregnancy stage. (Huśtawki nastrojów są normalne na tym etapie ciąży.)
  He died a natural death. (On umarł śmiercią naturalną.)
 3. wrodzony (np. zachowanie)
  You want to defend yourself, it's a natural reaction. (Chcesz się bronić, to wrodzona reakcja.)
  She has a natural elegance. (Ona ma wrodzoną elegancję.)
 4. naturalny, urodzony (np. artysta, wyczucie elegancji)
  She is a natural violinist. (Ona jest urodzoną skrzypaczką.)
  He has a natural sense of style. (On ma naturalne poczucie stylu.)
 5. naturalny, zrelaksowany
  Her face looks so natural. (Jej twarz wygląda tak naturalnie.)
  I feel natural. (Czuję się zrelaksowana.)
 6. naturalny, biologiczny (np. rodzic)
  They aren't my natural parents. (Oni nie są moimi biologicznymi rodzicami.)
  I don't know my natural father. (Nie znam mojego biologicznego ojca.)
 7. nieślubny (np. dziecko) przestarzale
  Did you know that they have a natural child? (Czy ty wiedziałeś, że oni mają nieślubne dziecko?)
  I am a natural child. (Jestem nieślubnym dzieckiem.)
 8. prawdziwy
  This is a natural goat milk. (To jest prawdziwe kozie mleko.)
  Natural emotions are good. (Prawdziwe emocje są dobre.)
 9. naturalny (bez dodatków smakowych, np. jogurt)
  I eat natural yoghurts only. (Jem tylko jogurty naturalne.)
  Is this cheese natural? (Czy ten ser jest naturalny?)
 10. niealterowany, naturalny (nuta muzyczna) termin techniczny
  This is easy to play because it has only natural notes. (To jest łatwe do zagrania, ponieważ ma same naturalne nuty.)
  The C-major scale consists of natural notes. (Gama C-dur składa się z dźwięków naturalnych.)
 11. przyrodniczy (np. nauka)
  Natural films are boring. (Filmy przyrodnicze są nudne.)
  She's interested in natural sciences. (Ona interesuje się naukami przyrodniczymi.)
  Chemistry is one of natural sciences. (Chemia jest jedną z nauk przyrodniczych.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. nuta niealterowana termin techniczny
  A natural doesn't have a sharp and a flat. (Nuta niealterowana nie ma krzyżyka i bemola.)
  The C major scale consists of naturals. (Gama C-dur składa się z nut niealterowanych.)
 2. kasownik (znak muzyczny) termin techniczny
  A natural deletes a flat or a sharp. (Kasownik usuwa bemol lub krzyżyk.)
  I didn't notice the natural and played the note too high. (Nie zauważyłam kasownika i zagrałam ten dźwięk za wysoko.)
 3. osoba z naturalnym talentem [policzalny]
 4. naturszczyk (w śpiewie) [policzalny]
 5. oczywisty wybór, idealny dobór [policzalny]
  The role of a vicious witch was a natural for her. (Rola złośliwej wiedźmy była dla niej idealnym doborem.)
 6. beż, złamana biel [policzalny]
  The main colours used here are warm naturals. (Głównymi kolorami użytymi tutaj są ciepłe beże.)
 7. uzyskanie zwycięskiej liczby punktów w pierwszych kartach, rzutach, itd. (np. w grze blackjack, craps) [policzalny]
 8. żywa przynęta (wędkarstwo) [policzalny]
 9. idiota, głupiec dawne użycie [policzalny]
 10. afro (naturalne, nieuzyskane sztucznie)  AmE slang [policzalny]
 11. rdzenny mieszkaniec przestarzale [policzalny]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "natural"

rzeczownik
natural philosophy = nauka +1 znaczenie
naturalist = przyrodnik +1 znaczenie
natural object = obiekt naturalny (powstały bez ingerencji człowieka)
przysłówek
naturally = oczywiście, z pewnością (wyrażając zrozumienie) +3 znaczenia
przymiotnik
unnatural = nienaturalny, sztuczny +1 znaczenie
natural-born = urodzony (gdy ktoś ma wrodzone zdolności do czegoś)
inne
kolokacje
Zobacz także: hexachordseminatural

powered by  eTutor logo