BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"learning" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "learning" po angielsku

learning ***

rzeczownik
 1. erudycja, wiedza [UNCOUNTABLE]
  During the exam she showed great learning. (Podczas egzaminu ona wykazała się świetną wiedzą.)
  The young boy showed learning, despite being only eight. (Chłopczyk pokazał dużą erudycję, mimo że miał tylko osiem lat.)
 2. nauka, uczenie się [UNCOUNTABLE]
  Learning was never his strong side, so he decided to become a plumber. (Uczenie się nie było nigdy jego mocną stroną, więc zdecydował się być hydraulikiem.)
  Learning is much easier when the topic is interesting. (Nauka jest o wiele łatwiejsza, kiedy temat jest ciekawy.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
Formy nieregularne: past tense (British English)  learnt, past tense (American English)  learned, past participle (British English)  learnt, past participle (American English)  learned
 1. uczyć się (zdobywać nową wiedzę lub umiejętności) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  You cannot learn everything at once. (Nie możesz się uczyć wszystkiego naraz.)
  You need to learn to live with them. (Musisz nauczyć się mieszkać z nimi.)
  The boy had always learned quickly. (Ten chłopiec zawsze szybko się uczył.)
 2. dowiadywać się formal [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  He has just learnt that his wife is pregnant. (On właśnie dowiedział się, że jego żona jest w ciąży.)
  Did you learn anything new at school yesterday? (Czy wczoraj w szkole dowiedziałeś się czegoś nowego?)
  I've learnt that from our talk. (Dowiedziałem się tego z naszej rozmowy.)
  I learned something new about her. (Dowiedziałem się czegoś nowego o niej.)
  You don't have to buy this book, you'll learn that from the lesson. (Nie musisz kupować tej książki, dowiesz się tego z lekcji.)
  link synonim: find out
 3. nauczyć się, zapamiętywać [TRANSITIVE]
  I need to learn my lines. (Muszę nauczyć się moich kwestii.)
 4. nauczyć się, dowiadywać się, zrozumieć [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  Your son has to learn thet he can't beat up other kids. (Twój syn musi się nauczyć, ze nie wolno mu bić innych dzieci.)
  Shut up and listen, maybe you'll learn something. (Zamknij się i słuchaj, może się czegoś nauczysz.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "learning"

rzeczownik
kolokacje

podobne do "learning" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "learning" po polsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo