"nauczyć się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nauczyć się" po polsku

nauczyć się

czasownik
 1. learn , *****
phrasal verb
 1. pick something up , pick up something ****
czasownik
 1. master the art of something , master the art of doing something
 1. acquire knowledge of , gain knowledge of
czasownik
 1. teach *****
  • uczyć (kogoś) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   She teaches at a local school. (Ona uczy w lokalnej szkole.)
   I want to teach the world a lesson. (Chcę dać lekcję światu.)
   You just won't teach me. (Po prostu nie będziesz mnie uczył.)
 2. train ****
  • szkolić, uczyć (rozwijać, udoskonalać) [TRANSITIVE]
   She trained her skills at some of the best schools. (Ona rozwijała swoje zdolności w najlepszych szkołach.)
   I train dancers. (Szkolę tancerzy.)
   I want to train my voice and diction. (Chcę udoskonalić mój głos i dykcję.)
 3. instruct **   formal [TRANSITIVE]
  Can you instruct me how to swim? (Czy możesz nauczyć mnie pływać?)
 4. beteach
czasownik
 1. school ***** , także: skool informal
  • uczyć, nauczyć old-fashioned
   She was a teacher and schooled poor children. (Ona była nauczycielką i nauczała biedne dzieci.)
   You're very good at maths; I want you to school my son. (Jesteś bardzo dobry z matematyki; chcę, żebyś uczył mojego syna.)
czasownik
 1. study *****
 2. revise British English * , review American English ****
  • powtarzać materiał, uczyć się (przygotowując się do egzaminu) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   He is revising for his maths exam. (On powtarza materiał do egzaminu z matematyki.)
   When studying for a test, it is important to review actively, not passively. (Podczas nauki do testu, ważne jest aby powtarzać materiał aktywnie, nie biernie.)
   Anna was nervously reviewing the material for her secondary-school leaving exam. (Anna nerwowo powtarzała materiał do matury.)
   I need to review everything one more time before the exam and I'll be ready. (Musze powtórzyć wszystko jeszcze raz przed egzaminem i będę gotowy.)
 3. larn   dialect
idiom
 1. hit the books , także: pound the books

powered by  eTutor logo