"dowiadywać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dowiadywać się" po polsku

dowiadywać się

phrasal verb
 1. find out ****  
  to get some information about
  I later found out that she had been lying to me. (Później się dowiedziałem, że ona mnie okłamywała.)
  To find out more, visit our website. (Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź naszą stronę internetową.)
  Have they found out how much the tickets will cost? (Czy oni dowiedzieli się, ile będą kosztować bilety?)
  link synonimy: learn, check, get to know
 2. get onto
  • kontaktować się, dowiadywać się
   She got onto her lawyer about this subject. (Ona skontaktowała się ze swoim prawnikiem w związku z tym tematem.)
   How did you get onto him and his family? (Jak dowiedziałeś się o nim i jego rodzinie?)
 3. ask after
 4. ask around
czasownik
 1. learn , *****
  • dowiadywać się oficjalnie [przechodni/nieprzechodni]
   He has just learnt that his wife is pregnant. (On właśnie dowiedział się, że jego żona jest w ciąży.)
   Did you learn anything new at school yesterday? (Czy wczoraj w szkole dowiedziałeś się czegoś nowego?)
   I've learnt that from our talk. (Dowiedziałem się tego z naszej rozmowy.)
   I learned something new about her. (Dowiedziałem się czegoś nowego o niej.)
   You don't have to buy this book, you'll learn that from the lesson. (Nie musisz kupować tej książki, dowiesz się tego z lekcji.)
   link synonim: find out
  • nauczyć się, dowiadywać się, zrozumieć [przechodni/nieprzechodni]
   Your son has to learn that he can't beat up other kids. (Twój syn musi się nauczyć, ze nie wolno mu bić innych dzieci.)
   Shut up and listen, maybe you'll learn something. (Zamknij się i słuchaj, może się czegoś nauczysz.)
 2. see *****
  • dowiadywać się, przekonać się [przechodni]
   I saw that she was lying. (Dowiedziałem się, że ona kłamała.)
   I saw his true intentions. (Przekonałem się o jego prawdziwych zamiarach.)
   Look, a new shop! Let's see what we can buy there. (Spójrz, nowy sklep! Dowiedzmy się, co można tam kupić.)
   I found a box at the attic, let's see what's in it. (Znalazłem pudełko na strychu, dowiedzmy się, co jest w środku.)
 3. check *****
  • sprawdzać, dowiadywać się (uzyskiwać informacje) [przechodni/nieprzechodni]
   I'll check if she knows about the wedding. (Sprawdzę, czy ona wie o ślubie.)
   Could you check this phone number for me? (Czy mógłbyś sprawdzić dla mnie ten numer telefonu?)
   Can you check the weather for tomorrow? (Czy możesz sprawdzić pogodę na jutro?)
   link synonim: find out
 4. discover ****
  • dowiadywać się (czegoś nowego) [przechodni]
   Today I discovered that my parents met when they were 22. (Dziś dowiedziałem się, że moi rodzice poznali się, kiedy mieli po 22 lata.)
   I discovered that they were lying to me. (Dowiedziałem się, że mnie okłamywali.)
 5. ascertain ,
 6. scout out
 1. get to know , come to know
  • dowiadywać się, dowiedzieć się (o czymś)
   to find out
   How did you come to know about this event? (Jak się dowiedziałeś o tym wydarzeniu?)
   link synonim: find out
phrasal verb
 1. find out something ****
 2. smell something out
 3. sniff something out
idiom
 1. get the word
phrasal verb
 1. tease something out

Powiązane zwroty — "dowiadywać się"

czasownik
phrasal verb
Zobacz także: wiedzieć swoje

"dowiadywać się" — Słownik kolokacji angielskich

find out kolokacja
 1. find czasownik + out particle = dowiadywać się
  Bardzo silna kolokacja

  He'd only found out a few days before he died.

  Podobne kolokacje:
get onto kolokacja
 1. get czasownik + onto przyimek = kontaktować się, dowiadywać się
  Bardzo silna kolokacja

  Getting onto the board across from him, for a fight to the death, was something else.

  Podobne kolokacje:
ask after kolokacja
 1. ask czasownik + after przyimek = dopytywać się, dowiadywać się
  Bardzo silna kolokacja

  They all wanted to ask questions, and one hand after another shot up.

  Podobne kolokacje:
ask around kolokacja
 1. ask czasownik + around przyimek = popytać, dowiadywać się, zasięgać języka
  Silna kolokacja

  If he wanted answers, he'd simply have to ask around his questions.

  Podobne kolokacje:
get to know kolokacja
 1. get czasownik + know czasownik = dowiadywać się, dowiedzieć się (o czymś)
  Zwykła kolokacja

  I had got to know the girl in question pretty well.

  Podobne kolokacje:
come to know kolokacja
Popularniejsza odmiana: come to be known
 1. come czasownik + know czasownik = dowiadywać się, dowiedzieć się (o czymś)
  Zwykła kolokacja

  The college thus came to be known by her name.

  Podobne kolokacje: