"discover" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "discover" po angielsku

discover ****

czasownik
 1. odkrywać (przypadkowo), odnaleźć (po poszukiwaniach) [przechodni]
  He discovered the hidden treasure. (On odnalazł ukryty skarb.)
  The police discovered money hidden in the attic. (Policja odkryła pieniądze ukryte na strychu.)
  We discovered this mysterious, ancient monument two years ago. (Odkryliśmy ten tajemniczy, starożytny pomnik dwa lata temu.)
  link synonim: figure out
 2. dowiadywać się (czegoś nowego) [przechodni]
  Today I discovered that my parents met when they were 22. (Dziś dowiedziałem się, że moi rodzice poznali się, kiedy mieli po 22 lata.)
  I discovered that they were lying to me. (Dowiedziałem się, że mnie okłamywali.)
 3. odkrywać, dokonywać odkrycia (np. naukowego) [przechodni]
  Alexander Fleming discovered penicillin in 1928. (Alexander Fleming odkrył penicylinę w 1928 roku.)
  Professor Lloyd has discovered a new element. (Profesor Lloyd odkrył nowy pierwiastek.)
 4. odkrywać (np. nowe hobby) [przechodni]
  I discovered snorkling, you should try it too! (Odkryłem nurkowanie, powinieneś też spróbować!)
  My son discovered a new computer game and now he spends whole days in his room. (Mój syn odkrył nową grę komputerową i teraz spędza całe dnie w swoim pokoju.)
 5. zauważać, odkrywać (np. utalentowany zespół) [przechodni]
  We have been discovered by David Smith, our music producer. (Zostaliśmy zauważeni przez Davida Smitha, naszego producenta muzycznego.)
  He discovered me when I was singing in a small bar. (Zauważył mnie, kiedy śpiewałem w małym barze.)
  I discovered some interesting historical facts today. (Odkryłem dziś kilka ciekawych faktów historycznych.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.