"polisa" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "polisa" po polsku

polisa

rzeczownik
 1. policy ***** , insurance policy , policy of insurance
  • polisa (ubezpieczeniowa)
   Does the policy cover theft? (Czy polisa obejmuje również kradzież?)
   You should take out a good insurance policy before you go abroad. (Powinieneś załatwić dobrą polisę ubezpieczeniową zanim pojedziesz za granicę.)
   Here's my insurance policy. (Tutaj jest moja polisa ubezpieczeniowa.)
 2. cover BrE *** , coverage AmE ***
  • zabezpieczenie, ubezpieczenie, polisa [niepoliczalny]
   That is now about $11,000 a year for family coverage. (Obecnie ubezpieczenie rodzinne wynosi około 11000 dolarów.)
   Some 34 million Americans have no health coverage at all. (Około 34 miliony Amerykanów nie ma wcale ubezpieczenia zdrowotnego.)
   The man who came had an interest in fire coverage. (Mężczyzna, który przyszedł był zainteresowany ubezpieczeniem od ognia.)

"polisa" — Słownik kolokacji angielskich

insurance policy kolokacja
 1. insurance rzeczownik + policy rzeczownik = polisa (ubezpieczeniowa)
  Bardzo silna kolokacja

  But did she want him for anything more than an insurance policy?