"insurance" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "insurance" po angielsku

insurance , ****

obrazek do "insurance" po polsku
rzeczownik
 1. ubezpieczenie [niepoliczalny]
  a promise of compensation made by a financial institution in return for a loss
  The insurance was not enough to pay damages. (Ubezpieczenie było niewystarczające, aby zapłacić odszkodowanie.)
  If you want to go abroad, you have to buy an insurance. (Jeśli chcesz pojechać za granicę, musisz wykupić ubezpieczenie.)
przymiotnik
 1. ubezpieczeniowy
  He got a really good job in an insurance company. (Dostał bardzo dobrą pracę w firmie ubezpieczeniowej.)
  I signed an insurance policy. (Podpisałem polisę ubezpieczeniową.)
 2. asekuracyjny
  Have you taken the insurance rope? (Wziąłeś linę asekuracyjną?)
  This insurance association is fraudulent against their clients. (To stowarzyszenie asekuracyjne jest nieuczciwe w stosunku do swoich klientów.)

Powiązane zwroty — "insurance"

rzeczownik
insurer , ensurer = ubezpieczyciel +1 znaczenie
czasownik
ensure BrE , insure AmE = zapewniać, zagwarantować, zabezpieczać (wynik lub warunek) +1 znaczenie
insure = ubezpieczać +1 znaczenie
kolokacje