GORĄCA OFERTA -40%Zgarnij kurs angielskiego w niższej cenie!SPRAWDŹ >>Zamknij

"insurance" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

insurance rzeczownik

rzeczownik + insurance
Kolokacji: 57
health insurance • life insurance • unemployment insurance • liability insurance • auto insurance • car insurance • travel insurance • ...
insurance + rzeczownik
Kolokacji: 151
insurance company • insurance policy • insurance industry • insurance coverage • insurance premium • insurance agent • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 54
1. insurance company = towarzystwo ubezpieczeniowe, zakład ubezpieczeń insurance company
3. insurance industry = przemysł ubezpieczeniowy, branża ubezpieczeniowa insurance industry
5. insurance premium = składka ubezpieczeniowa insurance premium
8. insurance plan = system ubezpieczeń insurance plan
10. insurance executive = kierownictwo ubezpieczeniowe insurance executive
11. insurance claim = roszczenie ubezpieczeniowe insurance claim
12. insurance program = program ubezpieczeniowy insurance program
13. insurance salesman = agent ubezpieczeniowy insurance salesman
14. insurance rate = stawka ubezpieczeniowa insurance rate
15. insurance agency = agencja ubezpieczeniowa insurance agency
16. insurance cost = koszt ubezpieczenia insurance cost
17. insurance business = działalność ubezpieczeniowa insurance business
18. insurance money = pieniądze z ubezpieczenia insurance money
19. insurance fraud = oszustwo ubezpieczeniowe insurance fraud
21. insurance market = rynek ubezpieczeniowy insurance market
22. insurance carrier = przewoźnik ubezpieczeniowy insurance carrier
23. insurance fund = fundusz ubezpieczeniowy insurance fund
24. health insurance premium = składka na ubezpieczenie zdrowotne, składka zdrowotna health insurance premium
25. Prudential Insurance Company = Rozważne towarzystwo ubezpieczeniowe Prudential Insurance Company
26. health insurance coverage = zakres ubezpieczenia zdrowotny health insurance coverage
27. insurance product = produkt ubezpieczeniowy insurance product
28. health insurance plan = system ubezpieczeń zdrowotny health insurance plan
29. life insurance policy = polisa ubezpieczenia na życie life insurance policy
31. insurance payment = zapłata ubezpieczeniowa insurance payment
32. health insurance company = towarzystwo ubezpieczeniowe zdrowotne health insurance company
33. insurance firm = firma ubezpieczeniowa insurance firm
34. life insurance company = towarzystwo ubezpieczeń na życie life insurance company
36. insurance system = system ubezpieczeniowy insurance system
37. Federal Deposit Insurance Corporation = Federalna Korporacja Ubezpieczeń Depozytów Federal Deposit Insurance Corporation
38. insurance benefit = świadczenie ubezpieczeniowe insurance benefit
39. insurance brokerage = prowizja ubezpieczeniowa insurance brokerage
40. National Insurance contribution = Składka systemu ubezpieczeń społecznych National Insurance contribution
41. insurance group = grupa ubezpieczeń insurance group
42. insurance contract = umowa ubezpieczeniowa insurance contract
43. insurance adjuster = likwidator szkód, rzeczoznawca ubezpieczeniowy insurance adjuster
44. insurance provider = dostawca ubezpieczeniowy insurance provider
45. insurance law = prawo ubezpieczeniowe insurance law
46. insurance giant = olbrzym ubezpieczeniowy insurance giant
47. insurance office = biuro ubezpieczeniowe insurance office
48. insurance cover = ochrona ubezpieczeniowa insurance cover
50. insurance investigator = oficer śledczy ubezpieczeniowy insurance investigator
51. insurance scheme = system ubezpieczeń insurance scheme
52. Loan Insurance Corporation = Pożyczka Korporacja ubezpieczeniowa Loan Insurance Corporation
53. Travel Insurance page = Strona ubezpieczenia na czas podróży Travel Insurance page
insurance + czasownik
Kolokacji: 9
insurance covers • insurance pays • insurance goes • shipping insurance rockets • insurance costs • ...
czasownik + insurance
Kolokacji: 31
buy insurance • sell insurance • offer insurance • get insurance • include insurance • purchase insurance • provide health insurance • ...
przymiotnik + insurance
Kolokacji: 43
medical insurance • private insurance • national health insurance • social insurance • universal health insurance • ...
przyimek + insurance
Kolokacji: 15
without insurance • for insurance • of insurance • including insurance • with insurance • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.