"offer insurance" — Słownik kolokacji angielskich

offer insurance kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oferta ubezpieczenie
  1. offer czasownik + insurance rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    More Americans than ever are being offered health insurance through their jobs.