PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"buy insurance" — Słownik kolokacji angielskich

buy insurance kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup ubezpieczenie
  1. buy czasownik + insurance rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    That money would be used to buy private health insurance.