MAMMA MIANowy kurs eTutor włoski już dostępnySPRAWDŹ >>

"buy stocks" — Słownik kolokacji angielskich

buy stocks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup towary
  1. buy czasownik + stock rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He'd rather go without a new car than buy poor stock.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo