Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"own stock" — Słownik kolokacji angielskich

own stock kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): posiadaj towar
  1. own czasownik + stock rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They are often used by Americans to own stock in foreign companies.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo