Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"sell stock" — Słownik kolokacji angielskich

sell stock kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprzedaj towar
  1. sell czasownik + stock rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In the first deal, he sold the stock at cost.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo