"buy land" — Słownik kolokacji angielskich

buy land kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup ziemię
  1. buy czasownik + land rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And if you want to buy your own land, get in line.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo