TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"insurance" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

insurance rzeczownik

rzeczownik + insurance
Kolokacji: 57
health insurance • life insurance • unemployment insurance • liability insurance • auto insurance • car insurance • travel insurance • ...
insurance + rzeczownik
Kolokacji: 151
insurance company • insurance policy • insurance industry • insurance coverage • insurance premium • insurance agent • ...
insurance + czasownik
Kolokacji: 9
insurance covers • insurance pays • insurance goes • shipping insurance rockets • insurance costs • ...
czasownik + insurance
Kolokacji: 31
buy insurance • sell insurance • offer insurance • get insurance • include insurance • purchase insurance • provide health insurance • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 16
  • That money would be used to buy private health insurance.
  • First, many people won't buy insurance until they need it.
  • One clear financial impact has been on the ability of the church to buy insurance.
  • Today, $3,750 would be enough to buy the most basic family medical insurance.
  • Individuals who buy their own insurance are likely to be hit hard as well.
  • They do not vote, own personal property or buy insurance.
  • No way you could simply take the car and buy insurance at the border.
  • Anyone planning to buy such insurance should be sure to find out who has this power of decision.
  • He also says general tax cuts would help people buy insurance.
  • What if the law required everybody to buy insurance, but no one wanted to sell it?
2. sell insurance = sprzedaj ubezpieczenie sell insurance
4. get insurance = mieć ubezpieczenie get insurance
5. include insurance = obejmuj ubezpieczenie include insurance
6. purchase insurance = zakup ubezpieczenie purchase insurance
8. obtain insurance = uzyskaj ubezpieczenie obtain insurance
9. pay insurance = ubezpieczenie płacowe pay insurance
10. lose one's health insurance = przegrywać czyjś ubezpieczenie zdrowotne lose one's health insurance
11. carry insurance = mieć ubezpieczenie carry insurance
12. pay for insurance = płaca za ubezpieczenie pay for insurance
13. take out insurance = ubezpieczać się, wykupić ubezpieczenie take out insurance
15. need insurance = potrzeba ubezpieczenie need insurance
16. lack health insurance = brak ubezpieczenie zdrowotne lack health insurance
przymiotnik + insurance
Kolokacji: 43
medical insurance • private insurance • national health insurance • social insurance • universal health insurance • ...
przyimek + insurance
Kolokacji: 15
without insurance • for insurance • of insurance • including insurance • with insurance • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.