ODBIERZ DARMOWY KURSKup eTutor angielski, a Travel English otrzymasz GRATIS!SPRAWDŹ >>Zamknij

"insurance" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

insurance rzeczownik

rzeczownik + insurance
Kolokacji: 57
health insurance • life insurance • unemployment insurance • liability insurance • auto insurance • car insurance • travel insurance • ...
insurance + rzeczownik
Kolokacji: 151
insurance company • insurance policy • insurance industry • insurance coverage • insurance premium • insurance agent • ...
insurance + czasownik
Kolokacji: 9
insurance covers • insurance pays • insurance goes • shipping insurance rockets • insurance costs • ...
czasownik + insurance
Kolokacji: 31
buy insurance • sell insurance • offer insurance • get insurance • include insurance • purchase insurance • provide health insurance • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 16
2. sell insurance = sprzedaj ubezpieczenie sell insurance
3. get insurance = mieć ubezpieczenie get insurance
4. include insurance = obejmuj ubezpieczenie include insurance
5. purchase insurance = zakup ubezpieczenie purchase insurance
6. obtain insurance = uzyskaj ubezpieczenie obtain insurance
7. carry insurance = mieć ubezpieczenie carry insurance
8. take out insurance = ubezpieczać się, wykupić ubezpieczenie take out insurance
10. cover insurance = ubezpieczenie okładkie cover insurance
11. find insurance = znajdź ubezpieczenie find insurance
12. take insurance = weź ubezpieczenie take insurance
(3) lose, deny, keep
Kolokacji: 3
(4) need, lack, require, want
Kolokacji: 4
(5) regulate, arrange, write
Kolokacji: 3
(6) use, seek
Kolokacji: 2
przymiotnik + insurance
Kolokacji: 43
medical insurance • private insurance • national health insurance • social insurance • universal health insurance • ...
przyimek + insurance
Kolokacji: 15
without insurance • for insurance • of insurance • including insurance • with insurance • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.