TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"insurance" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

insurance rzeczownik

rzeczownik + insurance
Kolokacji: 57
health insurance • life insurance • unemployment insurance • liability insurance • auto insurance • car insurance • travel insurance • ...
insurance + rzeczownik
Kolokacji: 151
insurance company • insurance policy • insurance industry • insurance coverage • insurance premium • insurance agent • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 54
(2) policy, contract
Kolokacji: 4
1. insurance agency = agencja ubezpieczeniowa insurance agency
2. insurance law = prawo ubezpieczeniowe insurance law
3. insurance office = biuro ubezpieczeniowe insurance office
4. insurance requirement = wymóg ubezpieczeniowy insurance requirement
5. insurance certificate = polisa ubezpieczeniowa insurance certificate
6. insurance mandate = mandat ubezpieczeniowy insurance mandate
7. insurance status = status ubezpieczeniowy insurance status
8. National Insurance Act = System ubezpieczeń społecznych ustawa National Insurance Act
9. insurance dispute = spór ubezpieczeniowy insurance dispute
(12) money, subsidy
Kolokacji: 2
(14) fraud, scam
Kolokacji: 2
(16) fund, provider, stock
Kolokacji: 3
(20) cover, protection, case, fee
Kolokacji: 4
(21) regulator, assessor, official
Kolokacji: 3
(24) issue, proceeds, sales, payoff
Kolokacji: 4
(25) question, problem, crisis
Kolokacji: 3
(26) payout
Kolokacji: 1
(27) reform, risk
Kolokacji: 2
(28) lobby, people, lobbyist
Kolokacji: 3
insurance + czasownik
Kolokacji: 9
insurance covers • insurance pays • insurance goes • shipping insurance rockets • insurance costs • ...
czasownik + insurance
Kolokacji: 31
buy insurance • sell insurance • offer insurance • get insurance • include insurance • purchase insurance • provide health insurance • ...
przymiotnik + insurance
Kolokacji: 43
medical insurance • private insurance • national health insurance • social insurance • universal health insurance • ...
przyimek + insurance
Kolokacji: 15
without insurance • for insurance • of insurance • including insurance • with insurance • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.