ODBIERZ DARMOWY KURSKup eTutor angielski, a Travel English otrzymasz GRATIS!SPRAWDŹ >>Zamknij

"insurance" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

insurance rzeczownik

rzeczownik + insurance
Kolokacji: 57
health insurance • life insurance • unemployment insurance • liability insurance • auto insurance • car insurance • travel insurance • ...
insurance + rzeczownik
Kolokacji: 151
insurance company • insurance policy • insurance industry • insurance coverage • insurance premium • insurance agent • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 54
1. insurance company = towarzystwo ubezpieczeniowe, zakład ubezpieczeń insurance company
2. Prudential Insurance Company = Rozważne towarzystwo ubezpieczeniowe Prudential Insurance Company
3. health insurance company = towarzystwo ubezpieczeniowe zdrowotne health insurance company
4. life insurance company = towarzystwo ubezpieczeń na życie life insurance company
5. Metropolitan Life Insurance Company = Mieszkaniec metropolii towarzystwo ubezpieczeń na życie Metropolitan Life Insurance Company
6. insurance subsidiary = filia agencji ubezpieczeniowej insurance subsidiary
7. insurance man = agent ubezpieczeniowy insurance man
8. insurance service = serwis ubezpieczeniowy insurance service
9. insurance financial service = usługa finansowa ubezpieczeniowa insurance financial service
10. insurance unit = jednostka ubezpieczeniowa insurance unit
11. Financial Guaranty Insurance Company = Finansowe Poręczenie towarzystwo ubezpieczeniowe Financial Guaranty Insurance Company
(2) policy, contract
Kolokacji: 4
(12) money, subsidy
Kolokacji: 2
(14) fraud, scam
Kolokacji: 2
(16) fund, provider, stock
Kolokacji: 3
(20) cover, protection, case, fee
Kolokacji: 4
(21) regulator, assessor, official
Kolokacji: 3
(24) issue, proceeds, sales, payoff
Kolokacji: 4
(25) question, problem, crisis
Kolokacji: 3
(26) payout
Kolokacji: 1
(27) reform, risk
Kolokacji: 2
(28) lobby, people, lobbyist
Kolokacji: 3
insurance + czasownik
Kolokacji: 9
insurance covers • insurance pays • insurance goes • shipping insurance rockets • insurance costs • ...
czasownik + insurance
Kolokacji: 31
buy insurance • sell insurance • offer insurance • get insurance • include insurance • purchase insurance • provide health insurance • ...
przymiotnik + insurance
Kolokacji: 43
medical insurance • private insurance • national health insurance • social insurance • universal health insurance • ...
przyimek + insurance
Kolokacji: 15
without insurance • for insurance • of insurance • including insurance • with insurance • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.