BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"purchase insurance" — Słownik kolokacji angielskich

purchase insurance kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zakup ubezpieczenie
  1. purchase czasownik + insurance rzeczownik
    Silna kolokacja

    You can purchase insurance to provide cover against this liability.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo