"buy one's insurance" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: buy insurance
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kupować czyjś ubezpieczenie
  1. buy czasownik + insurance rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    That money would be used to buy private health insurance.