BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"insurance" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

insurance rzeczownik

rzeczownik + insurance
Kolokacji: 57
health insurance • life insurance • unemployment insurance • liability insurance • auto insurance • car insurance • travel insurance • ...
insurance + rzeczownik
Kolokacji: 151
insurance company • insurance policy • insurance industry • insurance coverage • insurance premium • insurance agent • ...
insurance + czasownik
Kolokacji: 9
insurance covers • insurance pays • insurance goes • shipping insurance rockets • insurance costs • ...
czasownik + insurance
Kolokacji: 31
buy insurance • sell insurance • offer insurance • get insurance • include insurance • purchase insurance • provide health insurance • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 16
2. sell insurance = sprzedaj ubezpieczenie sell insurance
4. get insurance = mieć ubezpieczenie get insurance
5. include insurance = obejmuj ubezpieczenie include insurance
6. purchase insurance = zakup ubezpieczenie purchase insurance
  • If companies aren't going to provide health insurance, the government will need to.
  • They will provide training, education, child care and health insurance.
  • If that did not happen, they would have to provide insurance.
  • He said it would provide health insurance for 15 million people within two years.
  • But these businesses are far less likely than big companies to provide health insurance.
  • In the 1990's, many states found ways to provide health insurance to their citizens.
  • Most big businesses already provide health insurance for their workers.
  • This will make the cost of providing insurance much lower.
  • You provide insurance so that even after death, your loved ones can go on.
  • She asked the doctor if treatment could wait until her company got around to providing health insurance.
8. obtain insurance = uzyskaj ubezpieczenie obtain insurance
9. pay insurance = ubezpieczenie płacowe pay insurance
10. lose one's health insurance = przegrywać czyjś ubezpieczenie zdrowotne lose one's health insurance
11. carry insurance = mieć ubezpieczenie carry insurance
12. pay for insurance = płaca za ubezpieczenie pay for insurance
13. take out insurance = ubezpieczać się take out insurance
15. need insurance = potrzeba ubezpieczenie need insurance
16. lack health insurance = brak ubezpieczenie zdrowotne lack health insurance
przymiotnik + insurance
Kolokacji: 43
medical insurance • private insurance • national health insurance • social insurance • universal health insurance • ...
przyimek + insurance
Kolokacji: 15
without insurance • for insurance • of insurance • including insurance • with insurance • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.