BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"insurance" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

insurance rzeczownik

rzeczownik + insurance
Kolokacji: 57
health insurance • life insurance • unemployment insurance • liability insurance • auto insurance • car insurance • travel insurance • ...
insurance + rzeczownik
Kolokacji: 151
insurance company • insurance policy • insurance industry • insurance coverage • insurance premium • insurance agent • ...
insurance + czasownik
Kolokacji: 9
insurance covers • insurance pays • insurance goes • shipping insurance rockets • insurance costs • ...
czasownik + insurance
Kolokacji: 31
buy insurance • sell insurance • offer insurance • get insurance • include insurance • purchase insurance • provide health insurance • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 16
2. sell insurance = sprzedaj ubezpieczenie sell insurance
4. get insurance = mieć ubezpieczenie get insurance
5. include insurance = obejmuj ubezpieczenie include insurance
6. purchase insurance = zakup ubezpieczenie purchase insurance
8. obtain insurance = uzyskaj ubezpieczenie obtain insurance
9. pay insurance = ubezpieczenie płacowe pay insurance
10. lose one's health insurance = przegrywać czyjś ubezpieczenie zdrowotne lose one's health insurance
  • Since 2000, four million people have lost their health insurance.
  • From 1991 to 1993, more than three million children lost their private insurance, several studies say.
  • Five million Americans have lost their health insurance in this country.
  • Five million people have lost their health insurance under this president.
  • I am going to lose my insurance in a year.
  • Over 14,000 lose their health insurance every day, and more than 44,000 Americans die each year.
  • A hundred thousand Americans a month have lost their health insurance just in the last four years.
  • She lost her health insurance and had a hard time paying the bills.
  • That way workers would no longer be afraid to change jobs for fear of losing their insurance.
  • They also leave them more vulnerable to losing their insurance.
11. carry insurance = mieć ubezpieczenie carry insurance
12. pay for insurance = płaca za ubezpieczenie pay for insurance
13. take out insurance = ubezpieczać się take out insurance
15. need insurance = potrzeba ubezpieczenie need insurance
16. lack health insurance = brak ubezpieczenie zdrowotne lack health insurance
przymiotnik + insurance
Kolokacji: 43
medical insurance • private insurance • national health insurance • social insurance • universal health insurance • ...
przyimek + insurance
Kolokacji: 15
without insurance • for insurance • of insurance • including insurance • with insurance • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.