BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"lose one's insurance" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: lose one's health insurance
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przegrywać czyjś ubezpieczenie
  1. lose czasownik + insurance rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Since 2000, four million people have lost their health insurance.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo