Odbierz ANGIELSKĄ PACZKĘ3 kursy angielskiego w cenie 1SPRAWDŹ >>

"zabezpieczać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zabezpieczać" po polsku

zabezpieczać

obrazek do "protect" po polsku
czasownik
 1. protect ****
  • chronić, zabezpieczać, bronić [przechodni/nieprzechodni]
   There are many ways to protect the environment. (Jest wiele sposobów, aby chronić środowisko.)
   We have to protect women and children first. (Musimy bronić kobiety i dzieci w pierwszej kolejności.)
   przeciwieństwo: attack
   zobacz także: defend
 2. preserve ***
  • ochraniać, zabezpieczać [przechodni]
   We should preserve endangered species of animals. (Powinniśmy ochraniać zagrożone gatunki zwierząt.)
   Our government wants to preserve national parks. (Nasz rząd chce zabezpieczać parki narodowe.)
 3. secure ***   [przechodni]
  The police officer secured the crime scene. (Policjant zabezpieczył miejsce przestępstwa.)
  To secure my future I will open a savings account. (Żeby zabezpieczyć swoją przyszłość, otworzę konto oszczędnościowe.)
 4. treat ****
  • zabezpieczać (np. przed rdzą, przed wilgocią) [przechodni]
   He treated the wall next to the window to prevent it from getting damp. (On zabezpieczył ścianę obok okna, by zapobiec jej zawilgotnieniu.)
   You should treat your wooden floor with varnish. (Powinniście zabezpieczyć swoją drewnianą podłogę lakierem.)
 5. ensure BrE *** , insure AmE *
 6. safeguard *
  • chronić, zabezpieczać
   to protect somebody or something with appropriate measures
 7. insure , *
 8. truss
  • mocować, unieruchamiać, zabezpieczać
   Let me show you how to truss the roof properly. (Pokażę ci jak właściwie zabezpieczyć dach.)
 9. cover ***** , także: kiver dialekt
 10. indemnify
phrasal verb
 1. seal off
 2. screen off
 1. make a provision  

"zabezpieczać" — Słownik kolokacji angielskich

seal off kolokacja
 1. seal czasownik + off particle = zabezpieczać, otaczać
  Bardzo silna kolokacja

  In other words, the poor are sealed off from both jobs and information about them.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo