TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"ubezpieczenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ubezpieczenie" po polsku

ubezpieczenie

obrazek do "insurance" po polsku
rzeczownik
 1. insurance , ****   [niepoliczalny]
  a promise of compensation made by a financial institution in return for a loss
  The insurance was not enough to pay damages. (Ubezpieczenie było niewystarczające, aby zapłacić odszkodowanie.)
  If you want to go abroad, you have to buy an insurance. (Jeśli chcesz pojechać za granicę, musisz wykupić ubezpieczenie.)
 2. cover BrE *** , coverage AmE ***
  • zabezpieczenie, ubezpieczenie, polisa [niepoliczalny]
   That is now about $11,000 a year for family coverage. (Obecnie ubezpieczenie rodzinne wynosi około 11000 dolarów.)
   Some 34 million Americans have no health coverage at all. (Około 34 miliony Amerykanów nie ma wcale ubezpieczenia zdrowotnego.)
   The man who came had an interest in fire coverage. (Mężczyzna, który przyszedł był zainteresowany ubezpieczeniem od ognia.)
 3. assurance BrE *
 4. indemnity  
 5. indemnifying
czasownik
 1. insure , *   [przechodni/nieprzechodni]
 2. cover ***** , także: kiver dialekt
 3. underwrite
 4. indemnify
 1. effect an insurance  

Powiązane zwroty — "ubezpieczenie"

rzeczownik
bezpieczeństwo = security +2 znaczenia
zabezpieczenie = protection +11 znaczeń
ubezpieczyciel = insurer , ensurer +1 znaczenie
składka na ubezpieczenie = premium , prem (skrót) , prem. (skrót)
suma (na którą wystawione jest ubezpieczenie) = face amount
zielona karta (ubezpieczenie motorów w Wielkiej Brytanii) = green card
przymiotnik
przysłówek
bezpiecznie = safely +2 znaczenia
niebezpiecznie = dangerously +2 znaczenia