Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"zabezpieczenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zabezpieczenie" po polsku

zabezpieczenie

rzeczownik
 1. protection ***
  • ochrona, zabezpieczenie [niepoliczalny]
   The law provides protection for endangered animal species. (Prawo zapewnia ochronę zagrożonym gatunkom zwierząt.)
   You should carry a pepper spray for your own protection. (Powinnaś nosić gaz pieprzowy dla swojej własnej ochrony.)
  • zabezpieczenie (antykoncepcja) [niepoliczalny]
   Do you use protection? (Używacie zabezpieczenia?)
   You should tell your children how to use protection. (Powinieneś powiedzieć swoim dzieciom, jak używać zabezpieczenia.)
   Using protection is necessary to avoid pregnancy. (Używanie zabezpieczenia jest niezbędne, by zapobiec ciąży.)
 2. cover BrE *** , coverage AmE ***
  • zabezpieczenie, ubezpieczenie, polisa [niepoliczalny]
   That is now about $11,000 a year for family coverage. (Obecnie ubezpieczenie rodzinne wynosi około 11000 dolarów.)
   Some 34 million Americans have no health coverage at all. (Około 34 miliony Amerykanów nie ma wcale ubezpieczenia zdrowotnego.)
   The man who came had an interest in fire coverage. (Mężczyzna, który przyszedł był zainteresowany ubezpieczeniem od ognia.)
 3. security *****  
  Do not tear off the security from the box. (Nie należy odrywać zabezpieczenia z pudełka.)
  No one knew how to take off the security off the shirt. (Nikt nie wiedział jak zdjąć z bluzki zabezpieczenie.)
 4. buffer *
  • bufor, ochrona, zabezpieczenie
   I don't think we need you as a buffer anymore. (Nie potrzebujemy już ciebie jako zabezpieczenia.)
   Amy was like the buffer between them. (Amy była jak bufor pomiędzy nimi.)
   I need a buffer in case he gets aggressive. (Potrzebny mi bufor, w razie jakby on zrobił się agresywny.)
 5. precaution *
  • ostrożność, środek ostrożności, środek zapobiegawczy, zabezpieczenie [policzalny zwykle liczba mnoga]
   a measure taken in order to prevent something bad from happening
   We must take every precaution not to pollute the air. (Musimy przedsięwziąć wszystkie środki ostrożności, aby nie zanieczyszczać powietrza.)
   I took the precaution of locking my valuables in the hotel safe. (Dla ostrożności zamknąłem wszystkie cenne rzeczy w hotelowym sejfie.)
 6. warrant **
  • poręka, rękojmia, zabezpieczenie
   I present my car as a warrant. (Okazuję mój samochód jako zabezpieczenie.)
 7. safeguard *
  • ochrona, zabezpieczenie, gwarancja
   We need to tighten our legal safeguards. (Musimy zaostrzyć nasze zabezpieczenia prawne.)
 8. cushion *
  • zabezpieczenie (przed uderzeniem jednej rzeczy o drugą) [policzalny]
 9. pledge **
  • gwarancja, zastaw, zabezpieczenie
   She offered her house as a pledge. (Ona zaoferowała swój dom jako zabezpieczenie.)
 10. guarantee , ***
  • zabezpieczenie, kaucja [policzalny]
   The guarantee is higher than the loan itself! (Zabezpieczenie jest wyższe od samej pożyczki!)
   Is there a guarantee in case of an accident? (Czy jest jakieś zabezpieczenie w razie wypadku?)
 11. provision ***
  • rezerwa, zabezpieczenie (finansowe firm w przypadku nagłego zadłużenia)
   an amount of money that is kept in case of a possible future loss or debt
 12. restraint *
 13. guaranty
 14. safety device
 15. safety lock
  • zabezpieczenie (np. przed dziećmi)
 16. paper securities
 17. indemnifying
 18. securement
obrazek do "protect" po polsku
czasownik
 1. protect ****
 2. preserve ***
  • ochraniać, zabezpieczać [przechodni]
   We should preserve endangered species of animals. (Powinniśmy ochraniać zagrożone gatunki zwierząt.)
   Our government wants to preserve national parks. (Nasz rząd chce zabezpieczać parki narodowe.)
 3. secure ***   [przechodni]
  The police officer secured the crime scene. (Policjant zabezpieczył miejsce przestępstwa.)
  To secure my future I will open a savings account. (Żeby zabezpieczyć swoją przyszłość, otworzę konto oszczędnościowe.)
 4. treat ****
  • zabezpieczać (np. przed rdzą, przed wilgocią) [przechodni]
   He treated the wall next to the window to prevent it from getting damp. (On zabezpieczył ścianę obok okna, by zapobiec jej zawilgotnieniu.)
   You should treat your wooden floor with varnish. (Powinniście zabezpieczyć swoją drewnianą podłogę lakierem.)
 5. safeguard *
  • chronić, zabezpieczać
   to protect somebody or something with appropriate measures
   To safeguard our secrets, we need to impose new security measures. (Aby chronić nasze tajemnice, musimy wprowadzić nowe środki bezpieczeństwa.)
 6. ensure BrE *** , insure AmE *
 7. insure , *
 8. truss
 9. cover ***** , także: kiver dialekt
 10. indemnify
phrasal verb
 1. seal off
 2. screen off
 1. make a provision  

"zabezpieczenie" — Słownik kolokacji angielskich

safety device kolokacja
 1. safety rzeczownik + device rzeczownik = urządzenie zabezpieczające, zabezpieczenie, membrana bezpieczeństwa
  Bardzo silna kolokacja

  After a few weeks, this safety device will be forgotten by the children who continue to live as before the installation.

safety lock kolokacja
 1. safety rzeczownik + lock rzeczownik = zabezpieczenie (np. przed dziećmi)
  Luźna kolokacja

  Only those suicidal would turn off safety locks of the deep program.