BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs o połowę taniej!SPRAWDŹ >>

"ochrona" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ochrona" po polsku

ochrona

obrazek do "security" po polsku obrazek do "security" po polsku
rzeczownik
 1. security *****
  • ochrona, środki bezpieczeństwa, bezpieczeństwo [niepoliczalny]
   When the president travels, strict security measures are taken. (Kiedy prezydent podróżuje, zostają powzięte surowe środki bezpieczeństwa.)
   We need to improve our company's security. (Musimy ulepszyć środki bezpieczeństwa w naszej firmie.)
   Despite the security, the burglars managed to get inside the house. (Pomimo środków bezpieczeństwa, włamywaczom udało się dostać do środka domu.)
   link synonim: safety
  • ochrona (np. osoby pilnujące jakiegoś obiektu) [niepoliczalny]
   Mall security remembers seeing the car parked overnight. (Ochrona pasażu handlowego pamięta, że widziała samochód zaparkowany przez noc.)
   One of the members of the security fell asleep during his shift. (Jeden z członków ochrony zasnął podczas swojej zmiany.)
 2. protection ***
  • ochrona, zabezpieczenie [niepoliczalny]
   The law provides protection for endangered animal species. (Prawo zapewnia ochronę zagrożonym gatunkom zwierząt.)
   You should carry a pepper spray for your own protection. (Powinnaś nosić gaz pieprzowy dla swojej własnej ochrony.)
 3. conservation **
  • zachowanie, ochrona (np. zagrożonych gatunków zwierząt, przyrody)
   There was only one thing to consider now, the conservation of human life. (Pozostała tylko jedna rzecz: ochrona ludzkiego życia.)
   The ecologists are fighting for the conservation of this species. (Ekologowie walczą o ochronę tego gatunku.)
 4. guard , ****   [niepoliczalny]
  You need guard. (Potrzebujesz ochrony.)
  We need to get past the guard. (Musimy przedostać się przez ochronę.)
 5. preservation *
  • zachowanie (czegoś bez zmian), utrzymanie (np. w dobrym stanie), konserwacja, ochrona, utrwalenie [niepoliczalny]
   We should focus more on the preservation of cultural heritage. (Powinniśmy w większym stopniu skupić się na ochronie naszego dziedzictwa kulturowego.)
   The preservation of biodiversity must be a priority for our political action. (Zachowanie różnorodności biologicznej musi być priorytetem naszego działania politycznego.)
   zobacz także: restoration
 6. refuge **
 7. buffer *
  • bufor, ochrona, zabezpieczenie
   I don't think we need you as a buffer anymore. (Nie potrzebujemy już ciebie jako zabezpieczenia.)
   Amy was like the buffer between them. (Amy była jak bufor pomiędzy nimi.)
   I need a buffer in case he gets aggressive. (Potrzebny mi bufor, w razie jakby on zrobił się agresywny.)
 8. cover ***** , także: kiver dialekt
  • osłona, ochrona [policzalny]
   Don't take the cover off your phone. (Nie zdejmuj ochrony ze swojego telefonu.)
   Due to a cover my phone didn't get wet. (Dzięki osłonie mój telefon nie zmókł.)
   link synonim: case
 9. safeguard *
 10. shield **   [policzalny]
  A bodyarmour acts as a shield against bullets. (Kamizelka kuloodporna stanowi ochronę przed pociskami.)
  Even a good password is not a shield from hackers. (Nawet dobre hasło nie jest ochroną przed hakerami.)
 11. security detail
  • ochrona (grupa ochroniarzy)
 12. backstop
 13. security staff
 14. shadow , ***
 15. custodial staff
 16. garda (Irish)

"ochrona" — Słownik kolokacji angielskich

security staff kolokacja
 1. security rzeczownik + staff rzeczownik = ochrona, pracownicy ochrony
  Bardzo silna kolokacja

  The security staff was also cut, to four from eight.

  Podobne kolokacje:
custodial staff kolokacja
 1. custodial przymiotnik + staff rzeczownik = ochrona, strażnicy
  Luźna kolokacja

  There are no increases for our clerical and custodial staffs.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo