BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"ochronić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ochronić" po polsku

ochronić

czasownik
 1. shelter **
  • osłonić, ochronić (np. przed deszczem, wiatrem)
   We put the plants next to the wall to shelter them from the wind. (Postawiliśmy rośliny przy ścianie, żeby ochronić je przed wiatrem.)
   We sheltered in a farmhouse. (Schroniliśmy się w wiejskim domu.)
   An umbrella sheltered them from the sun. (Parasolka osłaniała ich przed słońcem.)
 2. cushion *
  • ochronić (np. przed nieprzyjemną sytuacją)
 3. buffer *
  • ochronić, ochraniać, chronić
   The outposts were set to buffer the city. (Zostały ustanowione posterunki, które chroniły miasto.)
 4. cosset
  • ochronić, chronić (np. grupę, gałąź przemysłu)
czasownik
 1. guard , ****
  • chronić, ochraniać (np. jakąś osobę, młode) [TRANSITIVE]
   We saw a duck guarding her ducklings. (Widzieliśmy, jak kaczka ochrania swoje kaczątka.)
   We have to guard our children from the outside world. (Musimy chronić nasze dzieci przed światem zewnętrznym.)
 2. preserve ***
  • ochraniać, zabezpieczać [TRANSITIVE]
   We should preserve endangered species of animals. (Powinniśmy ochraniać zagrożone gatunki zwierząt.)
   Our government wants to preserve national parks. (Nasz rząd chce zabezpieczać parki narodowe.)
 3. screen ****
  • chronić, ochraniać (przed czymś niebezpiecznym)
   He screened her from the shooter. (On ochraniał ją przed strzelającym.)
   They screened their child from a child molester. (Oni ochronili swoje dziecko przez pedofilem.)
 4. haven **
 5. cocoon
 6. ward **
 7. keep *****
  • ochraniać, pilnować, strzec formal [TRANSITIVE]
   Your data is well kept. (Twoje dane są dokładnie chronione.)
   The celebrity claims she keeps her privacy, but she stars in a reality show. (Celebrytka twierdzi, że chroni swoją prywatność, ale występuje w reality show.)

powered by  eTutor logo