PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"ucieczka" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ucieczka" po polsku

ucieczka

obrazek do "escape" po polsku
rzeczownik
 1. escape ***   [policzalny lub niepoliczalny]
  I prepared a plan of our escape from prison. (Przygotowałem plan naszej ucieczki z więzienia.)
  He has been planning this escape for 20 years. (On planował tę ucieczkę od 20 lat.)
 2. flight ***   [niepoliczalny]
  Their flight was very well planned. (Ich ucieczka była bardzo dobrze zaplanowana.)
  Did you help them with their flight? (Czy pomogłeś im w ucieczce?)
 3. refuge **
 4. getaway  
  The robbers had to have a getaway plan. (Złodzieje musieli mieć jakiś plan ucieczki.)
  Your getaway will be a black van on the other side of the street. (Waszą ucieczką będzie czarny van po drugiej stronie ulicy.)
 5. dash **
  • ucieczka, pogoń (np. za wolnością)
   I support their dash for freedom. (Popieram ich pogoń za wolnością.)
   His dash for love was unsuccessful. (Jego pogoń za miłością była bezowocna.)
 6. break *****
  • ucieczka (np. z więzienia) [tylko liczba pojedyncza]
   His sudden prison break attempt surprised the guards so much that they didn't chase him. (Jego nagła próba ucieczki z więzienia tak zaskoczyła strażników , że nie gonili go.)
   zobacz także: prison break
 7. lam
  • ucieczka (z więzienia)
 8. retreat **
  • ucieczka (w bezpieczne miejsce)
 9. bunk *   potocznie
 10. run *****
 11. egress  
 12. breakaway
 13. absconding  
 14. erytron
 15. get-out  
 16. dutch act  
 17. running away
 18. laager
  • ucieczka (w przenośni)  SAE
 19. the Hegira , także: the Hejira , także: Hijrah
 20. absconsion

powered by  eTutor logo