"schronienie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "schronienie" po polsku

schronienie

obrazek do "shelter" po polsku obrazek do "roost" po polsku
rzeczownik
 1. shelter **   [niepoliczalny]
  They'd taken shelter in a small cave. (Oni schronili się w małej jaskini.)
  I went to look for shelter for the night. (Poszedłem poszukać schronienia na noc.)
 2. refuge **
  • schronienie (przed niebezpieczeństwem), ochrona (przed zagrożeniem), ucieczka (przed czymś) [niepoliczalny]
   Seek refuge behind the great wall. (Szukajcie schronienia za wielkim murem.)
   link synonim: sanctuary
 3. cover ***** , także: kiver dialekt
  • schronienie, ukrycie [niepoliczalny]
   Her house was our cover. (Jej dom był naszym schronieniem.)
   You will never find our cover. (Nigdy nie znajdziesz naszego ukrycia.)
 4. haven **   [policzalny]
  My kingdom will be the only safe haven for you and your people. (Moje królestwo będzie jedynym schronieniem dla ciebie i twoich ludzi.)
 5. asylum *
 6. roost
 7. hideaway
 8. scug   [policzalny]
 9. hidey-hole , także: hidy-hole
 10. place of refuge
 11. harbourage BrE , harborage AmE  
 12. laager    SAE
 13. bield
  • schronienie, dom (Szkocja, Północna Anglia) dialekt
 14. coverture
obrazek do "take shelter" po polsku
czasownik
 1. shelter **  
  We sheltered in a small cottage in the forest. (Schroniliśmy się w małym domku w lesie.)
  We found no place where we could shelter from the storm. (Nie znaleźliśmy żadnego miejsca, w którym moglibyśmy się schronić przed burzą.)
  We sheltered in a farmhouse. (Schroniliśmy się w wiejskim domu.)
 2. take shelter  
 3. refuge **   dawne użycie
 4. bield
 1. escape to safety

"schronienie" — Słownik kolokacji angielskich

place of refuge kolokacja
 1. refuge rzeczownik + place rzeczownik = azyl, schronienie
  Zwykła kolokacja

  God has prepared a special place of refuge for you.

  Podobne kolokacje: