Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"shelter" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "shelter" po angielsku

shelter **

obrazek do "shelter" po polsku German bomb shelter for one
rzeczownik
 1. schronienie [UNCOUNTABLE]
  They'd taken shelter in a small cave. (Oni schronili się w małej jaskini.)
  I went to look for shelter for the night. (Poszedłem poszukać schronienia na noc.)
 2. osłona [UNCOUNTABLE]
  This umbrella is my shelter from the rain. (Ten parasol jest moją osłoną od deszczu.)
  That tree was my shelter from the sun. (To drzewo było moją osłoną od słońca.)
  We need to find some shelter from the snow. (Musimy znaleźć jakąś osłonę od śniegu.)
 3. schronisko (np. dla bezdomnych) [COUNTABLE]
  He was homeless so he lived in a shelter. (On był bezdomny, więc mieszkał w schronisku.)
  The shelter was dirty and cold. (Schronisko było brudne i zimne.)
 4. schron (np. bombowy) [COUNTABLE]
  We built a shelter in case of bombing. (Zbudowaliśmy schron na wypadek bombardowania.)
  I hid my children in a shelter. (Schowałem moje dzieci do schronu.)
 5. zadaszenie, wiata (np. wiata autobusowa, wiata na dworcu) [COUNTABLE]
  My dad built a small shelter in front of our house. (Mój tata zbudował małą wiatę przed naszym domem.)
  This bus stop doesn't have a shelter. (Ten przystanek nie ma zadaszenia.)
  zobacz także: bus shelter

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. osłonić, ochronić (np. przed deszczem, wiatrem)
  We put the plants next to the wall to shelter them from the wind. (Postawiliśmy rośliny przy ścianie, żeby ochronić je przed wiatrem.)
  We sheltered in a farmhouse. (Schroniliśmy się w wiejskim domu.)
  An umbrella sheltered them from the sun. (Parasolka osłaniała ich przed słońcem.)
 2. dać schronienie, udzielić schronienia
  I decided to shelter four refugees. (Postanowiłem dać schronienie czterem uchodźcom.)
  She sheltered prisoners. (Ona dała schronienie więźniom.)
 3. schronić się
  We sheltered in a small cottage in the forest. (Schroniliśmy się w małym domku w lesie.)
  We found no place where we could shelter from the storm. (Nie znaleźliśmy żadnego miejsca, w którym moglibyśmy się schronić przed burzą.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "shelter"

rzeczownik
czasownik
kolokacje

powered by  eTutor logo