"przebranie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przebranie" po polsku

przebranie

Dragon Infant / Toddler Costume | BuyCostumes.com
rzeczownik
 1. costume **
  • kostium, przebranie [COUNTABLE]
   I had to go home and work on my costume. (Musiałam pójść do domu pracować nad kostiumem.)
 2. disguise *  
  The disguise was so good that I didn't recognize him. (Przebranie było tak dobre, że go nie rozpoznałem.)
  He put on a disguise and changed his voice. (On założył przebranie i zmienił swój głos.)
 3. guise  
  He used a guise of construction worker to get closer to the murder site. (On użył przebrania pracownika budowy, żeby dostać się bliżej do miejsca morderstwa.)
 4. getup   informal
 5. fancy dress
 6. get-up
 7. disguisement  
 8. coverture
czasownik
 1. disguise *   [TRANSITIVE]
  My brother disguised himself as a pirate. (Mój brat przebrał się za pirata.)
  The mother disguised her daughter as a princess. (Matka przebrała swoją córkę za księżniczkę.)
czasownik
 1. costume **
 2. winnow
 3. twiddle
 4. pick and choose
phrasal verb
 1. dress somebody up  
  I will dress my daughter up as a mouse for the party. (Przebiorę moją córkę za myszkę na przyjęcie.)
czasownik
 1. change *****
phrasal verb
 1. dress up *  
  He dressed up as a pirate. (On przebrał się za pirata.)
  You don't need to dress up for the party. (Nie musisz przebierać się na imprezę.)
 2. get oneself up  
czasownik
 1. guise  
 2. disguise yourself
  • przebrać się (np. za policjanta)
   He disguised himself as a policeman. (On przebrał się za policjanta.)
 3. get changed
  • przebrać się (zmienić ubranie)
   Give me a moment - I just need to get changed. (Daj mi chwilę - muszę się tylko przebrać.)
   link synonim: change
 4. rig out as somebody
 1. change one's clothes

"przebranie" — Słownik kolokacji angielskich

fancy dress kolokacja
 1. fancy przymiotnik + dress rzeczownik = przebranie, kostium
  Bardzo silna kolokacja

  This one had the fancy dresses and the little sports car.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo