PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"przebranie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przebranie" po polsku

przebranie

obrazek do "costume" po polsku Dragon Infant / Toddler Costume | BuyCostumes.com obrazek do "disguise" po polsku obrazek do "fancy dress" po polsku
rzeczownik
 1. costume **
  • kostium, przebranie [policzalny]
   I had to go home and work on my costume. (Musiałam pójść do domu pracować nad kostiumem.)
 2. disguise *  
  The disguise was so good that I didn't recognize him. (Przebranie było tak dobre, że go nie rozpoznałem.)
  He put on a disguise and changed his voice. (On założył przebranie i zmienił swój głos.)
 3. guise  
  He used a guise of construction worker to get closer to the murder site. (On użył przebrania pracownika budowy, żeby dostać się bliżej do miejsca morderstwa.)
 4. getup , także: get-up
 5. fancy dress
  • przebranie, kostium  BrE [niepoliczalny]
   I was planning a costume fitting for the fancy dress ball. (Planowałam przymiarkę stroju na bal kostiumowy.)
 6. disguisement  
 7. coverture
czasownik
 1. disguise *
czasownik
 1. costume **
 2. winnow
 3. twiddle
 4. pick and choose
phrasal verb
 1. dress somebody up  
  I will dress my daughter up as a mouse for the party. (Przebiorę moją córkę za myszkę na przyjęcie.)
obrazek do "change" po polsku obrazek do "dress up" po polsku
czasownik
 1. change *****
phrasal verb
 1. dress up *  
  He dressed up as a pirate. (On przebrał się za pirata.)
  You don't need to dress up for the party. (Nie musisz przebierać się na imprezę.)
 2. get oneself up  
czasownik
 1. guise  
 2. disguise yourself
  • przebrać się (np. za policjanta)
   He disguised himself as a policeman. (On przebrał się za policjanta.)
 3. get changed
  • przebrać się (zmienić ubranie)
   Give me a moment - I just need to get changed. (Daj mi chwilę - muszę się tylko przebrać.)
   link synonim: change
 4. rig out as somebody
 1. change one's clothes

"przebranie" — Słownik kolokacji angielskich

fancy dress kolokacja
 1. fancy przymiotnik + dress rzeczownik = przebranie, kostium
  Bardzo silna kolokacja

  This one had the fancy dresses and the little sports car.