przebierać się (zmieniać ubrania)

change

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

change = przebierać się (zmieniać ubrania)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Change your shirt - that one looks dirty. = Przebierz koszulę - ta wygląda na brudną.