"get changed" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "get changed" po angielsku

get changed

czasownik
 1. przebrać się (zmienić ubranie)
  Give me a moment - I just need to get changed. (Daj mi chwilę - muszę się tylko przebrać.)
  link synonim: change

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "change" po polsku obrazek do "change" po polsku
czasownik
 1. zmieniać, odmieniać (np. o osobie) [przechodni/nieprzechodni]
  You haven't changed much. (Nie zmieniłeś się zbytnio.)
  It'll all change for the better soon. (Wszystko się wkrótce zmieni na lepsze.)
  Maybe she will change her mind when we tell her the truth. (Może ona zmieni zdanie, kiedy powiemy jej prawdę.)
  link synonimy: alter, modify
 2. zmieniać (zacząć robić, używać czegoś innego) [przechodni/nieprzechodni]
  I have to change my shampoo, this one is no longer good for my hair. (Muszę zmienić szampon, ten nie jest już dobry dla moich włosów.)
  I have to change my boring daily routine. (Muszę zmienić mój nudny porządek dnia.)
  I want to completely change my lifestyle. (Chcę całkiem zmienić mój styl życia.)
  link synonim: switch
 3. przebierać się (zmieniać ubrania) [przechodni/nieprzechodni]
  Change your shirt - that one looks dirty. (Przebierz koszulę - ta wygląda na brudną.)
  He changed out of his work clothes. (On przebrał się z ubrań roboczych.)
  link synonim: get changed
 4. zmieniać, wymieniać (np. oponę samochodową) [przechodni]
  I know how to change a tyre. (Wiem, jak wymienić oponę.)
  Can you show me how to change a tap washer? (Czy możesz mi pokazać jak wymienić uszczelkę w kranie?)
 5. przewijać dziecko (założyć czystą pieluchę, czyste ubranie) [przechodni]
  Can you change the baby? I have to work and I don't have time. (Czy możesz przewinąć dziecko? Ja muszę pracować i nie mam czasu.)
  Could you please change Mary? (Czy mógłbyś przewinąć Mary?)
 6. zmieniać pościel [przechodni]
  The maid will change the sheets. (Pokojówka zmieni pościel.)
  My mother changes the bedsheets. (Moja mama zmienia prześcieradła.)
 7. rozmieniać (np. pieniądze na drobne) [przechodni]
  Can you change my money, please? I need some coins. (Czy możesz rozmienić mi pieniądze, proszę? Potrzebuję trochę monet.)
  The tradesman says he can't change my tenner. (Sklepikarz mówi, że nie może rozmienić mojej dychy.)
  link synonim: break
 8. wymieniać (np. jedną walutę na inną) [przechodni]
  We're going abroad so we have to change the currency. (Wyjeżdżamy za granicę, więc musimy wymienić walutę.)
  He changed euros to pounds. (On wymienił euro na funty.)
  link synonim: exchange
 9. przesiadać się (np. z jednego pociągu na drugi) [przechodni/nieprzechodni]
  We had to change twice. (Musieliśmy dwa razy się przesiadać.)
  We changed trains twice during our journey to Venice. (Podczas naszej podróży do Wenecji dwukrotnie przesiadaliśmy się do innego pociągu.)
  link synonim: transfer
 10. zmieniać kierunek (o wietrze) [nieprzechodni]
  The wind changed, I feel it on my face now. (Wiatr zmienił kierunek, teraz czuję go na twarzy.)
  If the wind doesn't change, we will never reach the land. (Jeżeli wiatr nie zmieni kierunku, nigdy nie dotrzemy do lądu.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. zmiana (np. sytuacji, osoby) [policzalny lub niepoliczalny]
  The change came so unexpectedly. (Zmiana nadeszła tak niespodziewanie.)
  I see a big change in him. (Widzę w nim dużą zmianę.)
  She doesn't like any changes. (Ona nie lubi żadnych zmian.)
 2. zmiana, zamiana (z jednej rzeczy na inną) [policzalny]
  A change of the president would be good for all of us. (Zmiana prezydenta byłaby dobra dla nas wszystkich.)
  My hair needs a change of shampoo. (Moje włosy potrzebują zmiany szamponu.)
 3. odmiana (o nowej sytuacji) [tylko liczba pojedyncza]
  He stopped smoking, it's a nice change. (On rzucił palenie, to miła odmiana.)
  Can we go to a Chinese restaurant for a change? (Czy możemy dla odmiany iść do chińskiej restauracji?)
 4. reszta (pieniądze wydawane przy kasie) [niepoliczalny]
  Keep the change. (Reszty nie trzeba.)
  The waitress didn't give me the change. (Kelnerka nie dała mi reszty.)
 5. drobne pieniądze, bilon [niepoliczalny]
  I've got about five zlotys in change. (Mam około pięciu złotych w drobnych.)
  I collected all the loose change in the bottom of my bag. (Zebrałem wszystkie luźne drobne z dna mojej torby.)
  Do you have change for 5$? (Masz 5$ na drobne?)
 6. rozmienianie pieniędzy [niepoliczalny]
  Change of money is made in the exchange office. (Rozmienianie pieniędzy jest wykonywane w kantorze.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. wymieniać (np. zakupiony towar) [przechodni/nieprzechodni]
  Good morning, I would like to exchange the hat which I bought here yesterday. (Dzień dobry, chciałbym wymienić czapkę, którą wczoraj u Państwa zakupiłem.)
  Can I change this coat for a bigger one? (Czy mogę wymienić ten płaszcz na większy?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. zmieniony, inny

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. zmieniać biegi w samochodzie [przechodni/nieprzechodni]
  He changed gears smoothly. (On płynnie zmieniał biegi.)
  She shifted gears and started driving really fast. (Ona zmieniła biegi i zaczęła jechać bardzo szybko.)
  Press the clutch if you want to change gear. (Wciśnij sprzęgło, jeśli chcesz zmienić bieg.)
  She can't even change! (Ona nawet nie umie zmieniać biegów!)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo