"odmiana" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odmiana" po polsku

odmiana

rzeczownik
 1. shift ****
  • zmiana, odmiana (np. w opiniach)
   Her sudden shift of opinion was astonishing. (Jej nagła zmiana opinii była zadziwiająca.)
   I can see a shift in the public's opinion. (Widzę zmianę w opinii publicznej.)
 2. variation **
  • odmiana, wariacja (coś zmienionego) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   Each of these variations has a different name and use. (Każda z tych odmian ma inną nazwę i sposób użycia.)
   She baked a variation of the classic sponge. (Ona upiekła odmianę klasycznego biszkoptu.)
  • odmiana, wariacja (zmiana czegoś)
   There's no reason not to have variations in the future. (Nie ma powodu żebyśmy nie mieli wariacji w przyszłości.)
 3. change *****
  • odmiana (o nowej sytuacji) [SINGULAR]
   He stopped smoking, it's a nice change. (On rzucił palenie, to miła odmiana.)
   Can we go to a Chinese restaurant for a change? (Czy możemy dla odmiany iść do chińskiej restauracji?)
 4. brand ***
  • rodzaj, gatunek, typ, odmiana (np. humoru) [COUNTABLE]
   I like his brand of humour. (Lubię jego rodzaj poczucia humoru.)
   What brand of wine do you like? (Jaki gatunek wina lubisz?)
 5. variety ****
  • rodzaj, typ, odmiana (np. rośliny) [COUNTABLE]
   This is a new variety of a fern. (To jest nowa odmiana paproci.)
   There are one thousand varieties of this plant. (Występuje tysiąc odmian tej rośliny.)
 6. variant * , variant form
  • wariant, odmiana [COUNTABLE]
   In the global variant of the board game Monopoly which we call economics, we see only the short-term profit. (W globalnej wersji gry planszowej "Monopoly", którą nazywamy ekonomią, widzimy jedynie krótkoterminowy zysk.)
   This is why I support the variant of granting an additional year until the regulation becomes effective. (Dlatego też popieram wariant przyznający dodatkowy rok przed wejściem w życie rozporządzenia.)
 7. distraction *
  • odmiana, oderwanie się
   This is our three-hour distraction from reality. (To nasze trzygodzinne oderwanie się od rzeczywistości.)
 8. strain ***
  • odmiana (np. grypy, rośliny), szczep (np. bakterii), rasa (zwierzęcia) [COUNTABLE]
   She caught a new strain of flu. (Ona złapała nową odmianę grypy.)
   It must be some dangerous strain of influenza. (To musi być jakaś niebezpieczna odmiana grypy.)
   Our scientists discovered a new strain of bacteria. (Nasi naukowcy odkryli nowy szczep bakterii.)
 9. inflection technical , inflexion technical
 10. alternation  
 11. flection

Powiązane zwroty — "odmiana"

przymiotnik
odmienny = diverse +14 znaczeń
czasownik
odmieniać = change +1 znaczenie
przysłówek
odmiennie = differently +3 znaczenia
rzeczownik
odmienność = disparity +5 znaczeń
kursywa (pochyła odmiana pisma) = italics , italic type , także: italicisation British English , także: italicization American English , także: cursive , także: joined-up writing
cabernet (odmiana winorośli) = cabernet
alabaster (odmiana gipsu) = alabaster
Konferencja (odmiana gruszy) = Conference pear
zioło (odmiana meksykańska, odmiana Acapulco) = Acapulco red
witryn (odmiana węgla kamiennego) = vitrain
kloc (odmiana szachów) = bughouse chess +1 znaczenie
brie (odmiana francuskiego sera) = Brie
riesling (odmiana winorośli) = riesling
bluegrass (odmiana muzyki country and western) = bluegrass
tarnina (odmiana śliwy) = sloe
puszczyk (odmiana sowy) = wood owl
chiazm (figura retoryczna, odmiana inwersji) = chiasmus
futbol flagowy (odmiana futbolu amerykańskiego) = flag football
gangsta rap (odmiana muzyki rap) = gangsta rap
bobik (smuklejsza odmiana bobu) = field bean , tic bean , także: tick bean
Papierówka (odmiana jabłoni) = White Transparent
phrasal verb

powered by  eTutor logo