Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"break" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "break" po angielsku

break *****

obrazek do "break" po polsku Break Clipart | Clipart Panda - Free Clipart Images obrazek do "break" po polsku How Bones Heal | ASU - Ask A Biologist Broken TV Screen Wallpaper - WallpaperSafari obrazek do "break" po polsku obrazek do "break" po polsku
czasownik
Formy nieregularne: broke past tense, , broken past participle,
 1. rozbić, połamać (np. krzesło na drobne kawałki) [przechodni]
  The thief broke the window and got inside. (Złodziej rozbił okno i dostał się do środka.)
  Every time she washes the dishes she breaks a few into pieces. (Za każdym razem, kiedy ona zmywa naczynia, rozbija kilka z nich w drobny mak.)
 2. przerwać się, zerwać się (np. o linie) [nieprzechodni]
  Suddenly the rope broke. (Nagle lina się zerwała.)
  This cable won't break, don't worry. (Ten kabel się nie przerwie, nie martw się.)
 3. złamać, połamać (kość) [przechodni/nieprzechodni]
  Last time I went out with Tom he broke his leg. (Ostatnim razem jak wyszedłem z Tomem to złamał nogę.)
  I broke my arm while ice skating. (Złamałam rękę podczas jazdy na łyżwach.)
  link synonim: fracture
 4. zepsuć, zepsuć się, popsuć, popsuć się [przechodni/nieprzechodni]
  The TV broke, and I had to fix it. (Telewizor się zepsuł, i musiałem go naprawić.)
  My cooker broke and I'm hungry. (Moja kuchenka się zepsuła i jestem głodny.)
  I accidentally broke the computer. (Przypadkowo popsułem komputer.)
 5. złamać (np. prawo, zasady), niestosować się (np. do przepisów) [przechodni]
  You broke the law, now you have to pay the consequences. (Złamałeś prawo, teraz musisz ponieść konsekwencje.)
  I would even break the law for you. (Dla ciebie złamałbym nawet prawo.)
 6. złamać, nie dotrzymać (np. obietnicy, umowy, ugody) [przechodni]
  You broke the promise, so I don't trust you anymore. (Złamałaś obietnicę, więc już ci nie ufam.)
  We had a deal and you broke it. (Mieliśmy umowę, a ty ją złamałeś.)
 7. zakończyć, zatrzymać, przerwać (np. monotonię, cykl produkcji) [przechodni]
  This conflict is a vicious cycle, and we have to break it. (Ten konflikt to błędne koło, a my musimy je przerwać.)
  Katy didn't know how to break the sameness of life. (Katy nie wiedziała jak przerwać monotonię życia.)
 8. złamać, pokonać, przezwyciężyć (np. przeciwności, przeciwnika) [przechodni]
  We will break our enemies and emerge victorious! (Złamiemy naszych przeciwników i będziemy zwycięzcami!)
  You have to break the obstacles to be happy. (Musisz pokonać przeszkody, żeby być szczęśliwym.)
 9. złamać, przełamać, zrujnować, doprowadzić do ruiny (np. organizację, rebelię) [przechodni]
  His carelessness broke our company. (Jego lekkomyślność doprowadziła naszą firmę do ruiny.)
  My wife has broken me. (Moja żona doprowadziła mnie do ruiny.)
 10. świtać, wschodzić (o nowym dniu, o słońcu) [nieprzechodni]
  I woke up early to see the dawn break. (Wstałam wcześniej, żeby zobaczyć, jak wschodzi słońce.)
  When a new day broke, I was ready to tell him the truth. (Kiedy zaświtał nowy dzień, byłem gotowy, żeby powiedzieć mu prawdę.)
 11. rozpętywać się, rozpoczynać się (np. burza, sztorm) [nieprzechodni]
  Let's get inside before the storm breaks. (Wejdźmy do środka zanim rozpęta się burza.)
  We were in the middle of the sea when the storm broke. (Byliśmy na środku morza, kiedy rozpoczął się sztorm.)
 12. załamać się, zepsuć się nagle (o pogodzie) [nieprzechodni]
  It was sunny a while ago, but then the weather broke. (Chwilę temu było słonecznie, ale potem pogoda się załamała.)
  I hope this beautiful weather won't break. (Mam nadzieję, że ta piękna pogoda się nagle nie zepsuje.)
 13. rozbijać się, uderzać (o fali, np. o falochron) [nieprzechodni]
  The waves broke upon the shore. (Fale rozbiły się na brzegu.)
  The wind was breaking against my umbrella. (Wiatr rozbijał się o moją parasolkę.)
 14. łamać się (o głosie, np. na skutek silnego wzruszenia, emocji) [nieprzechodni]
  He started the speech, even though his voice kept breaking. (On zaczął przemówienie, mimo tego, że jego głos cały czas się łamał.)
  Her voice broke when she started talking about her first husband. (Jej głos się załamał, kiedy zaczęła opowiadać o swoim pierwszym mężu.)
  My voice broke when I spoke his name. (Mój głos się załamał, kiedy wymówiłam jego imię.)
 15. przekazywać, wyjawiać (np. najnowsze wiadomości) [przechodni/nieprzechodni]
  I will break this story and make a fortune. (Wyjawię tę historię i zarobię majątek.)
  Did you break the sad news to her? (Czy przekazałeś jej już smutną wiadomość?)
 16. zarywać (np. łóżko) [przechodni]
  I think we broke the bed. (Chyba zarwaliśmy łóżko.)
  Stop jumping on your new bed, it will break. (Przestań skakać po swoim nowym łóżku, zarwie się.)
 17. przebijać (skórę) [przechodni]
  The dog's bite didn't even break the skin. (Ugryzienie psa nawet nie przebiło skóry.)
 18. łamać, złamać (kod, szyfr) [przechodni]
  This cipher is too difficult to break. (Ten szyfr jest zbyt trudny do złamania.)
 19. odejść, odchodzić (o wodach płodowych) [nieprzechodni]
  My water broke! (Wody mi odeszły!)
  Did your water break or did you just pee? (Czy twoje wody odeszły czy właśnie się posikałaś?)
 20. rozmieniać (pieniądze) [przechodni]
  Could you break this banknote, please? (Czy mógłbyś proszę rozmienić ten banknot?)
  link synonim: change
 21. amortyzować (np. upadek) [przechodni]
  Branches broke his fall from the tree. (Gałęzie zamortyzowały jego upadek z drzewa.)
 22. rozchodzić się, rozejść się (o chmurach) [nieprzechodni]
  The clouds broke. (Chmury rozeszły się.)
 23. używać siły (by coś zrobić, np. uwolnić się, włamać się) [przechodni/nieprzechodni]
  The police broke the door down. (Policja wyważyła drzwi.)
  W tym znaczeniu po "break" zwykle pojawia się przyimek lub przysłówek, np. "break into", "break free".
 24. pobić (rekord) [przechodni]
  She broke the world record. (Ona pobiła rekord świata.)
 25. rozbijać (rozpoczynać grę snookera lub bilarda) [nieprzechodni]
 26. ujarzmić (zwierzę) [przechodni]
  It's difficult to break a wild horse. (Trudno jest ujarzmić dzikiego konia.)
 27. puścić się pędem, rzucić się biegiem [nieprzechodni]
  Soldiers broke for cover because of the enemy's fire. (Żołnierze rzucili się biegiem do ukrycia z powodu ostrzału wroga.)
  W tym znaczeniu break występuje z okolicznikiem.
 28. zatrzymać się, przestać, zrobić przerwę (np. na odpoczynek) [nieprzechodni]
  I need to break and rest. (Muszę zrobić sobie przerwę i odpocząć.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. przerwa (np. w trakcie pracy) [policzalny]
  They went to eat lunch at their break. (Oni poszli zjeść lunch podczas przerwy.)
  I have my lunch break in about ten minutes. (Mam przerwę na lunch za około dziesięć minut.)
  Let's have a 5 minute break. (Zróbmy 5 minutową przerwę.)
 2. święta, dni wolne od pracy [policzalny]
  Christmas is a break in our country. (W naszym kraju Boże Narodzenie jest dniem wolnym od pracy.)
  We should organize a party during the break. (Powinniśmy urządzić imprezę podczas dni wolnych od pracy.)
 3. przerwa szkolna [niepoliczalny]
  Only ten minutes of the lesson left until the break. (Tylko dziesięć minut zajęć zostało nam do przerwy.)
  You can eat that sandwich during break. (Możesz zjeść tę kanapkę podczas przerwy.)
  link synonim: recess
 4. przerwa reklamowa (np. w radio, telewizji) [policzalny]
  We will continue after this short commercial break. (Wracamy po tej krótkiej przerwie reklamowej.)
  I will make us tea during the break. (Zrobię nam herbaty podczas przerwy reklamowej.)
 5. ucieczka (np. z więzienia) [tylko liczba pojedyncza]
  His sudden prison break attempt surprised the guards so much that they didn't chase him. (Jego nagła próba ucieczki z więzienia tak zaskoczyła strażników , że nie gonili go.)
  zobacz także: prison break
 6. zerwanie (np. związku miłosnego) [tylko liczba pojedyncza]
  The break has taken a toll on him. (Zerwanie odcisnęło na nim swoje piętno.)
  She's really sad after their break, you should ask her out. (Ona jest bardzo smutna po ich zerwaniu, powinieneś ją gdzieś zaprosić.)
 7. pęknięcie, przerwa [policzalny]
  There is a break in the screen. (Na ekranie jest widoczne pęknięcie.)
  Someone threw a stone at my window and now there's a break in it. (Ktoś rzucił kamieniem w moje okno i teraz jest w nim pęknięcie.)
  We can enter through the break in the wall. (Możemy wejść przez przerwę w murze.)
 8. przerwa, luka (np. w ruchu drogowym) [policzalny]
  I had to wait for 10 minutes for a break in the traffic before I could cross the road. (Musiałem czekać przez 10 minut na przerwę w ruchu zanim mogłem przejść przez ulicę.)
 9. szansa (np. na sukces) potocznie [policzalny]
  This role was a lucky break to her. (Ta rola była szczęśliwą szansą dla niej.)
  It's your only break - it's now or never! (To twoja jedyna szansa - teraz albo nigdy!)
 10. pęknięcie, złamanie (np. kości) [policzalny]
  His arm isn't so strong after the break. (Jego ręka nie jest już tak silna po złamaniu.)
  There's a serious break in your bone - you must be really careful right now. (W twojej kości jest poważne pęknięcie - musisz być teraz bardzo ostrożny.)
  link synonim: fracture
 11. break (liczba punktów zdobyta w czasie jednego podejścia do stołu w snookerze) [policzalny]
  Ronnie O'Sullivan achieved the most maximum breaks. (Ronnie O'Sullivan osiągnął najwięcej maksymalnych breaków.)
 12. sprint, pęd [policzalny]
  His break was so sudden that the opposing team had no time to react. (Jego sprint był tak nagły, że drużyna przeciwna nie miała czasu, aby zareagować.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. przełamanie serwisu, break
  This break has helped her to win this match. (Ten break pomógł jej wygrać ten mecz.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

break in *
break *****

How Long Does It Take To Break A Horse And Is It A Good Idea?
 1. ujeżdżać, przygotowywać do jazdy konnej, oswajać z siodłem (konia)
idiom
 1. ujawnić komuś informacje
  Did you break the information to our new worker? (Ujawniłeś informacje naszemu nowemu pracownikowi?)
 1. otrzymać korzystną ofertę, zniżkę
 2. otrzymać wskazówkę, wpaść na trop (np. w trakcie śledztwa)
 3. odetchnąć (odpocząć od czegoś), złapać oddech
  After she left her child with a baby-sitter, she finally could get a break. (Po tym jak zostawiła dziecko z opiekunką, w końcu mogła odetchnąć.)

Powiązane zwroty — "break"

phrasal verb
break out = zacząć się gwałtownie, wybuchnąć (np. o wojnie, epidemii, huraganie) +5 znaczeń
break in = przerwać, przerywać, wtrącić (np. do wypowiedzi) +1 znaczenie
break up = rozbić się, pękać (np. talerz) +6 znaczeń
break something off , także: break off something = zerwać coś (np. relacje), zakończyć coś (np. związek)
break away = odłączyć się, oderwać się (np. partia polityczna) +3 znaczenia
break something down , także: break down something = wyważyć coś (np. drzwi) +2 znaczenia
break off = przestać mówić (nagle) +1 znaczenie
break into something = zrywać się (np. do biegu) +4 znaczenia
break for something = biec w jakimś kierunku, rzucić się do czegoś (np. do drzwi, do ucieczki) +1 znaczenie
break with somebody = zrywać z kimś (np. partią polityczną, gronem znajomych)
break through something = przedzierać się przez coś, przebijać się przez coś (np. przez tłum, przez chmury) +1 znaczenie
break away from something = oderwać się, odłączyć, wyrwać się od czegoś (np. od rodziny, stać się niezależnym)
rzeczownik
breaking = łamanie, rozbijanie (np. krzesła na kawałki) +15 znaczeń
break-in = włamanie +1 znaczenie
outbreak = wybuch (np. epidemii, wojny), gwałtowna fala, nagłe wystąpienie +2 znaczenia
lucky break = fart (szczęśliwy zbieg okoliczności)
przymiotnik
idiom
czasownik
inne
inne
break one's fast = zakończyć post (zacząć pierwszy posiłek po zastosowaniu postu okresowego)
kolokacje

"break" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "break" po polsku

break

rzeczownik
 1. break *****
  • break (liczba punktów zdobyta w czasie jednego podejścia do stołu w snookerze) [policzalny]
   Ronnie O'Sullivan achieved the most maximum breaks. (Ronnie O'Sullivan osiągnął najwięcej maksymalnych breaków.)
 2. service break , break ****
  • przełamanie serwisu, break
   This break has helped her to win this match. (Ten break pomógł jej wygrać ten mecz.)

Powiązane zwroty — "break"

rzeczownik

"break" — Słownik kolokacji angielskich

service break kolokacja
 1. service rzeczownik + break rzeczownik = przełamanie serwisu, break
  Luźna kolokacja

  Little did Roddick know it would be his last service break of the night.