BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"rana" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rana" po polsku

rana

rzeczownik
 1. wound ***
  • rana [COUNTABLE]
   Such a wound would cause instant death. (Taka rana spowodowałaby natychmiastową śmierć.)
   Do you mind telling me how you got this wound? (Czy zechciałbyś mi powiedzieć, jak odniosłeś tę ranę?)
  • rana (emocjonalna) [COUNTABLE]
   My wounds healed three months after the breakup. (Moje rany zagoiły się trzy miesiące po zerwaniu.)
   Because of the parents' abuse, he has many psychological wounds. (Z powodu nadużyć rodziców, on ma wiele psychologicznych ran.)
 2. sore *
 3. gash
 4. bane   old use
 5. vulnus
 6. a break in the skin
Sunday morning sun is shining Dance in the morning light by Cameron in the morning by
rzeczownik
 1. morning *****
  • poranek, rano, ranek [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   Did you see the news this morning? (Czy oglądałeś wiadomości dzisiaj rano?)
   I have a lot to do before morning. (Mam dużo do zrobienia do rana.)
   We all had breakfast together the next morning. (Zjedliśmy wszyscy razem śniadanie następnego ranka.)
   Oh, what a beautiful morning! (Oh, co za piękny poranek!)
   Yesterday's morning was so cold and dark. (Wczorajszy poranek był taki zimny i ciemny.)
   It's three in the morning and you're still up. Go to bed, now! (Jest trzecia nad ranem, a ty ciągle nie śpisz. Do łóżka, już!)
 2. in the morning
  • rano, o poranku
   He got up early in the morning. (On wstał wcześnie rano.)
   I have to go to the bank in the morning. (Muszę iść do banku rano.)
   It's nice to wake up alone in the morning. (Miło jest się obudzić samemu o poranku.)
przysłówek
 1. am (skrót) *** , a.m. (skrót) , ante meridiem latin
  • przed południem; rano (np. godzina piąta rano; skrót od łac. 'ante meridiem')
   I woke up at 5 am and couldn't sleep since then. (Obudziłam się o 5 rano i nie mogłam już zasnąć.)
wykrzyknik
 1. Man!   spoken

Powiązane zwroty — "rana"

przymiotnik
ranny = injured +4 znaczenia
poranny = half-day +1 znaczenie
ziejący (dziura, rana) = gaping
postrzałowy (np. rana) = gunshot
nieopatrzony (np. rana) = undressed
idiom
czasownik
zranić = hurt +3 znaczenia
ranić = wound +6 znaczeń
zagoić się (np. rana) = heal , heal up
rzeczownik
inne
inne
nazwa własna

podobne do "rana" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "rana" po angielsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo