BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"zranić kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zranić kogoś" po polsku

zranić kogoś

 1. hurt somebody ****
  • zranić kogoś (emocjonalnie)
   Sorry, I didn't mean to hurt you. (Przepraszam, nie chciałem cię zranić.)
   I broke up with her and it hurt her. (Zerwałem z nią i to ją zraniło.)
idiom
 1. do a number on somebody
  • zranić kogoś, sprawić komuś przykrość slang
   She's done a number on her sister. (Ona sprawiła przykrość swojej siostrze.)
   Have you done a number on somebody? (Sprawiłeś komuś przykrość?)
czasownik
 1. hurt ****   [TRANSITIVE]
  I don't want you to get hurt. (Nie chcę, żebyś się zranił.)
  She fell and hurt her arm. (Ona upadła i zraniła się w rękę.)
  link synonim: injure
 2. wound ***
  • ranić, zranić [TRANSITIVE]
   I wounded my knee at the field. (Zraniłem się w kolano na boisku.)
   He was severely wounded. (On został ciężko raniony.)
   The thief wounded me with a knife and ran. (Złodziej zranił mnie nożem i uciekł.)
  • zranić, urazić (kogoś emocjonalnie) [TRANSITIVE]
   She's my sister, I'll kill you if you wound her! (Ona jest moją siostrą, zabiję cię, jeśli ją zranisz!)
   Somebody wounded me in the past and now I don't trust other people. (W przeszłości ktoś mnie zranił i teraz nie ufam innym ludziom.)
 3. stab *
 4. bruise *
 5. vulnerate   old-fashioned [TRANSITIVE]

Powiązane zwroty — "zranić kogoś"

rzeczownik
rana = wound +5 znaczeń
zranienie = hurting +1 znaczenie
przymiotnik
ranny = injured +4 znaczenia
idiom
czasownik
ranić = injure +5 znaczeń
inne
Zobacz także: zranić czyjeś uczucia

powered by  eTutor logo