"wound" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "wound" po angielsku — Słownik polsko-angielski

wound ***

rzeczownik
 1. rana [COUNTABLE]
  Such a wound would cause instant death. (Taka rana spowodowałaby natychmiastową śmierć.)
  Do you mind telling me how you got this wound? (Czy zechciałbyś mi powiedzieć, jak odniosłeś tę ranę?)
 2. rana (emocjonalna) [COUNTABLE]
  My wounds healed three months after the breakup. (Moje rany zagoiły się trzy miesiące po zerwaniu.)
  Because of the parents' abuse, he has many psychological wounds. (Z powodu nadużyć rodziców, on ma wiele psychologicznych ran.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. ranić, zranić [TRANSITIVE]
  I wounded my knee at the field. (Zraniłem się w kolano na boisku.)
  He was severely wounded. (On został ciężko raniony.)
  The thief wounded me with a knife and ran. (Złodziej zranił mnie nożem i uciekł.)
 2. zranić, urazić (kogoś emocjonalnie) [TRANSITIVE]
  She's my sister, I'll kill you if you wound her! (Ona jest moją siostrą, zabiję cię, jeśli ją zranisz!)
  Somebody wounded me in the past and now I don't trust other people. (W przeszłości ktoś mnie zranił i teraz nie ufam innym ludziom.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. wiatr [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  The wind is very strong today. (Wiatr jest dzisiaj bardzo mocny.)
  It takes me more than half an hour to cycle there if I have to go against the wind. (Dojazd tam na rowerze zabiera mi ponad pół godziny, jeśli muszę jechać pod wiatr.)
czasownik
Formy nieregularne: past tense  winded, past participle  winded
 1. pozbawić tchu (np. gdy ktoś upadnie lub zostanie uderzony) [TRANSITIVE]
  His powerful blow winded me. (Jego silny cios pozbawił mnie tchu.)
  His kiss winded me. (Jego pocałunek pozbawił mnie tchu.)
przymiotnik
 1. dęty (instrument)
  He likes wind instruments. (On lubi instrumenty dęte.)
  We need more wind instruments in our orchestra. (Potrzebujemy więcej instrumentów dętych w naszej orkiestrze.)
czasownik
 1. nakręcić (np. mechanizm zegarka)
  I wind the clock twice every day. (Nakręcam zegarek dwa razy dziennie.)
  I forgot to wind up my clock. (Zapomniałem nakręcić mój zegarek.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
Formy nieregularne: past tense  wound, past participle  wound
 1. owijać, nawijać, nakręcać [TRANSITIVE]
  The nurse wound the bandage around my arm. (Pielęgniarka owinęła bandaż wokół mojego ramienia.)
  I wound the thread on the spool. (Nawinąłem nitkę na szpulkę.)
 2. nakręcać (zegarek) [TRANSITIVE]
  Wind the clock once per week. (Nakręcaj zegarek raz na tydzień.)
  I wound my watch before going to sleep. (Nakręciłem zegarek przed pójściem spać.)
 3. zakręcać, wić się [INTRANSITIVE]
  The motorway winds along the seaside. (Autostrada wije się wzdłuż wybrzeża.)
  We observed the river winding lazily. (Obserwowaliśmy leniwie wijącą się rzekę.)
 4. przewijać (np. taśmę) [TRANSITIVE]
  Wind the tape to my favourite moment, please. (Przewiń taśmę do mojego ulubionego momentu, proszę.)
  Can you wind the film to my favourite moment? (Czy możesz przewinąć film do mojego ulubionego momentu?)
 5. sprawić, aby dziecku odbiło się po jedzeniu (np. poklepując po plecach) informal [TRANSITIVE]
  Can you wind the baby? I just fed him. (Czy możesz sprawić, by dziecku się odbiło? Właśnie go nakarmiłem.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.


Powiązane zwroty — "wound"

przymiotnik
wounded = zraniony, ranny (zwykle za pomocą broni, np. noża lub pistoletu)
rzeczownik
inne
kolokacje