KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"podekscytowany" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "podekscytowany" po polsku

podekscytowany

przymiotnik
 1. excited **
  • podniecony, podekscytowany
   Hank got very excited. (Hank mocno się podekscytował.)
   The voice at the other end was excited. (Głos po drugiej stronie był podekscytowany.)
   Julie felt both excited and nervous on the way to the airport. (Julie czuła się jednocześnie podekscytowana i zdenerwowana w drodze na lotnisko.)
 2. eager **
  • przejęty, podekscytowany, podniecony
   The crowd was very eager when she went to the stage. (Tłum był bardzo podekscytowany, kiedy ona weszła na scenę.)
   His face looked eager when she gave him the tickets. (Jego twarz wyglądała na przejętą, gdy ona dała mu bilety.)
 3. high *****
  • podekscytowany, szczęśliwy
   Why are you so high? Did you get a raise? (Czemu jesteś taka podekscytowana? Dostałaś podwyżkę?)
   She was so high on her wedding day. (Ona była taka szczęśliwa w dniu swojego ślubu.)
   Don't be so high, she'll find out about our surprise. (Nie bądź taki podekscytowany, ona dowie się o naszej niespodziance.)
 4. thrilled
  • podekscytowany (czymś)
   I'm so thrilled about going to Mexico! (Jestem taki podekscytowany wyjazdem do Meksyku!)
   She was thrilled to see you again. (Ona była podekscytowana tym, że cię znów zobaczyła.)
 5. delirious
 6. worked up   informal
 7. hyper
  • podekscytowany, pobudzony informal
   And I'm not always this hyper. (I nie zawsze jestem taka pobudzona.)
 8. pumped
 9. keyed up
 10. thrilled that
  • podekscytowany, że
 11. wound up , wrought-up
 12. atwitter
 13. aflutter
 14. jazzed  
  I now understand why you were jazzed about it. (Teraz rozumiem, dlaczego byłeś tym podekscytowany.)
 15. psyched  
  The audience was psyched about the Tame Impala show. (Publiczność była podekscytowana koncertem Tame Impala.)
 16. wired up
 17. hot and bothered
 18. twirly
 19. gassed
idiom
 1. worked up about something , worked up over something
 1. excited about something
 2. excited by something  
 3. thrilled about something  
  You're getting married and your parents are thrilled about this. (Bierzesz ślub, a twoi rodzice są tym podekscytowani.)
 4. keyed up with something , keyed up about something , keyed up at something  
idiom
 1. taken with something , taken by something
czasownik
 1. thrill **  
  I think it will thrill you. (Myślę, że to może was podekscytować.)
  The news of his arrival thrilled me. (Wiadomość o jego przyjeździe mnie podekscytowała.)
 2. thirl   dialect
czasownik
 1. excite *
  • ekscytować, emocjonować [TRANSITIVE]
   The match excited the viewers. (Mecz emocjonował telewidzów.)
   The idea of a trip to Japan excites me. (Pomysł wycieczki do Japonii mnie ekscytuje.)
czasownik
 1. get excited , become excited
phrasal verb
 1. charge up   American English informal
  Stop charging up, we are not sure about that yet. (Przestań się ekscytować, nie jesteśmy jeszcze tego pewni.)
  There is no need to charge up, it's nothing big or special. (Nie ma potrzeby się ekscytować, to nic wielkiego czy specjalnego.)
 2. get turnt slang
idiom
 1. flip out
 2. go bananas
  • oszaleć (z radości), podekscytować się
   Mark is going to go bananas when we tell him about the surprise. (Mark oszaleje z radości, gdy powiemy mu o niespodziance.)

powered by  eTutor logo