BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"zdenerwowany" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zdenerwowany" po polsku

zdenerwowany

obrazek do "nervous" po polsku
przymiotnik
 1. nervous ***
  • zdenerwowany (odczuwający niepokój), nerwowy (np. atmosfera)
   She started to feel really nervous. (Ona zaczęła się czuć naprawdę zdenerwowana.)
   I could hear nervous chatter from all around. (Wokół siebie słyszałem nerwowy gwar.)
 2. put out **
  • zdenerwowany, podminowany  BrE
   Don't be so put out, smile! (Nie bądź taki zdenerwowany, uśmiechnij się!)
   I don't know why he is so put out; maybe something bad happened. (Nie wiem, czemu jest taki podminowany; może stało się coś złego.)
   Why are you so put out? (Dlaczego jesteś taki podminowany?)
 3. excited **
  • zdenerwowany, przejęty
   I think he lost the race because he was too excited. (Uważam, że on przegrał wyścig, ponieważ był zbyt przejęty.)
   He was very excited about his graduate work. (On był bardzo przejęty swoją pracą dyplomową.)
 4. awkward , **
  • skrępowany, zdenerwowany, niezręczny (o człowieku)
   I'm usually awkward at parties. (Na imprezach jestem zazwyczaj skrępowany.)
   Don't be so awkward around girls! (Nie bądź taki zdenerwowany w towarzystwie dziewczyn!)
   zobacz także: clumsy
 5. tense *
  • spięty, zdenerwowany (o osobie)
   He looked nervous and tense. (On wyglądał na zdenerwowanego i spiętego.)
 6. taut
 7. agitated  
 8. riled up
 9. distracted
 10. streaked
 11. choked
 12. nervy potocznie  
 13. perturbed
 14. aflutter
 15. cheesed off
 16. trepidatious
 17. nettled
 18. verklempt
 19. browned off BrE
  • zdenerwowany (przez coś)
   She gets a bit browned off with him borrowing the car all the time. (Ona jest trochę zdenerwowana faktem, że on cały czas pożycza auto.)
 20. hot and bothered
 21. steamed-up
 22. tensed-up
 23. het up    BrE potocznie
 24. bent out of shape
 25. eggy
 26. illing
 27. chocker
 1. in bits BrE potocznie
idiom
 1. in a snit
 2. fit to be tied
 1. hopping mad
 2. all shook up
phrasal verb
 1. get to somebody *****
czasownik
 1. annoy somebody  
  He's beginning to annoy me. (On zaczyna mnie denerwować.)
  This seemed both to please her and to annoy her. (To zdawało się ją zarówno cieszyć jak i denerwować.)
 2. fluster somebody
  • denerwować kogoś (poprzez wywieranie presji na tę osobę)
   Don't fluster her, or she will never finish this project. (Nie naciskaj na nią, bo nigdy nie skończy tego projektu.)
 3. get up someone's nose BrE , get up somebody's nose
 4. make somebody puke
 5. get on somebody's tits
 1. give somebody a pain
idiom
 1. be in somebody's face potocznie , get in someone's face
 2. do someone's head in
czasownik
 1. discomfort *
 2. annoy
 3. rattle **
 4. nettle
 5. frost *
 6. rile
 7. perturb
 8. peeve
phrasal verb
 1. rile up
 1. give offence
idiom
 1. get somebody's back up , put somebody's back up
  • denerwować, irytować, drażnić, wkurzać
   Stop getting my back up or I'll hit you. (Przestań mnie drażnić albo cię uderzę.)
   Are you putting my back up on purpose? (Denerwujesz mnie specjalnie?)
czasownik
 1. flurry somebody
 2. draw blood  
 3. make somebody nervous  
 4. make somebody's hackles rise , get somebody's hackles up
 5. rark NZE potocznie , rark up NZE potocznie
phrasal verb
 1. set somebody off  
 2. wind somebody up
 3. churn somebody up BrE
 4. hack somebody off
 5. tick somebody off
idiom
 1. brown somebody off  
  He browned me off with his words. (Zdenerwował mnie swoimi słowami.)
  Don't brown me off, I'm very tired. (Nie denerwuj mnie, jestem bardzo zmęczony.)
 2. blow somebody over
 3. drive someone around the bend  
 4. give someone fits
 5. turn somebody upside down  
 6. set one's teeth on edge
 7. get somebody's goat język mówiony   potocznie
  He got my goat and then boldly asked me for a favour. (On mnie zdenerwował, a później bezczelnie poprosił o przysługę.)
 8. bitch someone off
 1. make somebody angry , make somebody cross
obrazek do "get angry" po polsku
czasownik
 1. get angry , become angry
 2. flip **
 3. chafe
 4. feel nervous , get nervous  
  I sing to myself to control my stutter if I feel nervous. (Śpiewam do siebie, żeby zapanować nad jąkaniem, jeśli się zdenerwuję.)
  He's getting nervous all the time. (On cały czas się denerwuje.)
 5. get stressed
 1. get upset , become upset
  • zdenerwować się, wkurzyć się
   If we tell her the truth, she'll get upset. (Jeśli powiemy jej prawdę, ona się wkurzy.)
   I got upset because the plane was delayed. (Zdenerwowałem się, bo samolot był opóźniony.)
idiom
 1. get one's hackles up
 2. go bananas
 3. have kittens BrE , have a cow AmE
czasownik
 1. keep calm , stay calm

"zdenerwowany" — Słownik kolokacji angielskich

in bits kolokacja
Popularniejsza odmiana: in a bit
 1. in przyimek + bit rzeczownik = zdenerwowany, w złym humorze
  Silna kolokacja

  In a bit, a woman who would later become known as No.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo