KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"wzbudzony czymś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wzbudzony czymś" po polsku

przymiotnik
 1. excited **
 2. awakened
czasownik
 1. command ***
  • wzbudzać, cieszyć się (np. uznaniem) [TRANSITIVE]
   The president should command respect. (Prezydent powinien wzbudzać szacunek.)
   Her novels command respect and satisfaction of millions of readers. (Jej powieści cieszą się szacunkiem i zadowoleniem milionów czytelników.)
 2. compel **
 3. arouse *
 4. excite *
  • pobudzać, rozbudzać, wzbudzać (np. podziw, zainteresowanie) formal [TRANSITIVE]
   His speeches excite admiration in the crowd. (Jego przemowy wzbudzają podziw w tłumie.)
   Her arguments excited controversy. (Jej argumenty wywołały kontrowersje.)
 5. elicit *
 6. stir , ***
 7. ignite *
 8. activate *
 9. prompt **
 10. animate
 11. agitate
 12. reawaken
czasownik
 1. awake **
  • rozbudzić, wzbudzić (np. jakieś emocje) formal
   Her baby has awoken my maternal instinct. (Jej dziecko rozbudziło we mnie instynkt macierzyński.)
 2. pique

powered by  eTutor logo