"że" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "że" po polsku — Słownik angielsko-polski

że

spójnik
 1. that *****
  • że, żeby,
   She told me that you are going to Warsaw tomorrow - is that true? (Ona powiedziała mi, że jedziesz jutro do Warszawy - czy to prawda?)
   I suggest that we go home. (Sugeruję, żebyśmy poszli do domu.)
 2. considering that
  • biorąc pod uwagę, że
   Considering that you want to throw these clothes away, can I have them? (Biorąc pod uwagę, że chcesz wyrzucić te ciuchy, czy mogę je zabrać?)
   I think he's really brave considering that his wife just left him. (Uważam, że on jest naprawdę dzielny, biorąc pod uwagę, że właśnie zostawiła go żona.)
 3. providing , providing that
 4. except that * , także: but that ****
 1. no wonder * , it is no wonder that , it's no wonder
  • nic dziwnego, że
   No wonder you don't want to be his fifth wife. (Nic dziwnego, że nie chcesz zostać jego piąta żoną.)
   Well, no wonder she didn't want to give her number to him. (Cóż, nie dziwota, że nie chciała mu dać swojego numeru.)
 2. provide that
 3. excited that
 4. the chances are , chances are *
  • wszystko wskazuje na to, że (np. coś się wydarzy)
   The chances are that we are going to win. (Wszystko wskazuje na to, że wygramy.)
   The chances are she's not going to get better. (Wszystko wskazuje na to, że jej się nie polepszy.)
 5. safe in the knowledge that , secure in the knowledge that
 6. let's say , let's say that
 7. it's safe to say
 8. given the fact that , given that *
 9. in view of the fact that
 10. so tired that
 1. one would say , one would say that
 2. to the effect that
 3. so long as
 4. here's hoping
 5. for fear that
 6. I can't say
 7. one would say that
 8. it is arguable that
 9. There is every indication that
 10. There is a strong possibility that
 11. it's a fact that
 12. due to the fact that
 13. it's curious that
 14. disguise the fact that
 15. as chance would have it
 16. it chanced that
 17. it is right that
 18. it strikes somebody that
 19. it is naive to think that
 20. it is not often that
 21. it's no secret that
 22. hide the fact that
 23. on the premise that
 24. on the understanding that
 25. it is disappointing that
 26. it is popularly thought that
 27. in a manner that , in such a way that
 28. this serves to show that
 29. this goes to show that
 30. all the signs are that
 31. if one had to guess, one would say that
 32. with the proviso that
przysłówek
 1. sorry that
czasownik
 1. show that ****
  • wykazywać, że
   The experiment shows that animals have feelings too. (Eksperyment wykazuje, że zwierzęta też mają uczucia.)
   Our study shows that men and women are equally intelligent. (Nasze badanie wykazuje, że mężczyźni i kobiety są równie inteligentni.)
 2. hear that **
  • usłyszeć, że
   Good to hear that two of my kids are working so hard. (Miło jest usłyszeć, że dwoje z moich dzieci ciężko pracuje.)
   How often do we hear that people just don't care? (Jak często słyszymy, że ludzi po prostu nic nie obchodzi?)
 3. decide that **
  • zdecydować, że
   They decided that they have to divorce. (Oni zdecydowali, że muszą się rozwieść.)
   We decided that we won't go there. (Zdecydowaliśmy, że tam nie pójdziemy.)
 4. estimate that **
  • oszacować, że
   Experts estimated that by 2050 global demand for food will double. (Eksperci oszacowali, że do roku 2050 popyt na żywność podwoi się.)
 5. complain that *
  • narzekać, że
   I used to complain that you never let us do anything. (Zwykłem narzekać, że nie pozwalasz nam nic robić.)
   He complained that she wasn't nice to him. (On narzekał, że ona nie jest dla niego miła.)
 6. hold that *
idiom
 1. the catch is that
 2. it is London to a brick that
przymiotnik
 1. confident that *
  • przekonany, że
   I am confident that we will come to positive conclusions. (Jestem przekonany, że dojdziemy do pozytywnych wniosków.)
   He was confident that our efforts will be rewarded very soon. (On był przekonany, że nasze wysiłki zostaną wkrótce nagrodzone.)

Powiązane zwroty — "że"

inne
oczywiście (jako wyrażenie przekonania, że coś jest oczywiste) = of course
spójnik
przymiotnik
pewny (że coś jest prawdą) = sure
czasownik
móc (wyrażenie przypuszczenia, że coś jest prawdą) = might +1 znaczenie
zobaczyć (zauważyć, że coś jest prawdziwe) = see
przyznawać (że coś jest prawdą) = own +1 znaczenie
zakładać (że coś jest prawdziwe) = assume
może (używane do powiedzenia, że ktoś jest gotowy, aby coś zrobić) = will
mógłby (wyrażenie przypuszczenia, że coś się wydarzy) = might
rzucić (sprawić, że ktoś upadnie) = throw
polegać (wierzyć, że coś działa właściwie) = trust
rzeczownik
możliwość (prawdopodobieństwo tego, że coś nastąpi) = chance
pewność (że coś się wydarzy) = confidence
niebezpieczeństwo (że coś złego się wydarzy) = danger
wykrzyknik
przysłówek
już (używane do wyrażenia zdziwienia, że coś już miało miejsce) = already

"że" — Słownik kolokacji angielskich

hold that kolokacja
 1. hold czasownik + that przyimek = utrzymywać, że
  Bardzo silna kolokacja

  She has held that position for the past 2 years.

  Podobne kolokacje:
show that kolokacja
 1. show czasownik + that przyimek = wykazywać, że
  Bardzo silna kolokacja

  I was wrong to make you show me that place.

  Podobne kolokacje:
hear that kolokacja
 1. hear czasownik + that przyimek = usłyszeć, że
  Bardzo silna kolokacja

  I don't know if he heard that last part or not.

  Podobne kolokacje:
estimate that kolokacja
 1. estimate czasownik + that przyimek = oszacować, że
  Silna kolokacja

  Administration officials estimated that cost of the changes to its plan at $5 billion over five years.

  Podobne kolokacje:
notice that kolokacja
 1. notice czasownik + that przyimek = zauważyć, że
  Silna kolokacja

  I know from my own experience I've not noticed that kind of issue.

  Podobne kolokacje:
give a guarantee kolokacja
 1. give czasownik + guarantee rzeczownik = udzielić zapewnienia, że
  Zwykła kolokacja

  These are the 16 to 18-year-olds to whom the Government have given a guarantee.

  Podobne kolokacje:
move that kolokacja
 1. move czasownik + that przyimek = zaproponować, że
  Zwykła kolokacja

  "My God, we haven't a hope in hell of moving that thing."

  Podobne kolokacje:
provide that kolokacja
 1. provide czasownik + that przyimek = pod warunkiem, że
  Zwykła kolokacja

  "It's time for the Senate to come on board and provide that coverage," he said.

  Podobne kolokacje:
own that kolokacja
 1. own czasownik + that przyimek = przyznać, że
  Zwykła kolokacja

  I asked if he still owned that island in Fiji.

  Podobne kolokacje: