TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"powiedzmy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "powiedzmy" po polsku

powiedzmy

 1. so to speak
 2. let's say , let's say that
particle
 1. say *****
  • bodaj, powiedzmy, na przykład
   It costs, say, a thousand dollars. (To kosztuje, powiedzmy, tysiąc dolarów.)
   I will give you for this painting, say, 200 bucks. (Dam ci za ten obraz, powiedzmy, 200 dolców.)
obrazek do "say" po polsku [2]“What did he say about the obrazek do "tell" po polsku
czasownik
 1. say *****
  • powiedzieć (coś do kogoś), mówić, twierdzić, rzec
   What did you say? (Co powiedziałeś?)
   She said that she was busy. (Ona powiedziała, że jest zajęta.)
   He said goodbye to his friends and left. (On pożegnał się ze znajomymi i wyszedł.)
   She confirmed that what she was saying was true. (Ona zapewniała, że to, o czym mówi to prawda.)
   The boy says that the bike is his. (Chłopiec twierdzi, że rower jest jego.)
   link synonim: go
 2. tell *****
  • powiedzieć, mówić (coś komuś), informować [przechodni]
   I'll tell you what happened when we get home. (Powiem ci, co się stało, gdy dojdziemy do domu.)
   Why didn't you tell me? (Dlaczego mi nie powiedziałeś?)
   I told him not to come. (Powiedziałem mu, żeby nie przychodził.)
   zobacz także: describe, report, speak
 1. be like AmE potocznie *****  
  So, I was like "okay". (No, powiedziałem "okej".)
obrazek do "tell somebody something" po polsku
czasownik
 1. tell somebody something *****  
  I told you that months ago! (Mówiłem ci o tym miesiące temu!)
  He told me a secret. (On powiedział mi sekret.)
czasownik
 1. speak *****
  • mówić (rozmawiać z kimś) [nieprzechodni]
   I spoke to him last Friday. (Rozmawiałem z nim w ostatni piątek.)
   She hasn't spoken to Paul yet, but she will ask him about it. (Ona nie rozmawiała jeszcze z Paulem, ale ona go o to zapyta.)
   zobacz także: tell
 2. talk , *****
  • mówić, opowiadać [nieprzechodni]
   She talked about her childhood. (Ona opowiadała o swoim dzieciństwie.)
   My grandma often talks about her past. (Moja babcia często opowiada o swojej przeszłości.)
 3. read *****
  • głosić, mówić (np. o napisie na drzwiach) [przechodni]
   The inscription on the door reads "Biology class." (Napis na drzwiach głosi "Sala biologiczna.")
 4. maintain ****
  • twierdzić, mówić oficjalnie [przechodni]
   She maintains that she didn't even touch that chocolate. (Ona twierdzi, że nawet nie dotknęła tej czekolady.)
   I always maintain that something has to change. (Zawsze mówię, że coś musi się zmienić.)
 5. parley
 6. go , *****   potocznie [przechodni]
  Najczęściej używane w mowie zależnej, gdy cytujemy czyjąś wypowiedź ustną.
  link synonim: say
 7. parle
 1. do the talking potocznie
  • wyjaśniać, porozmawiać, mówić
   Let me do the talking, and everything will be cool, all right? (Ja będę mówił, a wszystko będzie na luzie, w porządku?)
   If we bump into anybody, let me do the talking. (Jeśli wpadniemy na kogoś pozwól mi mówić.)
phrasal verb
 1. get something out * , także: get out something ****  
  Do you want to get something out? (Czy chcesz coś powiedzieć?)
czasownik
 1. drawl
idiom
 1. say somebody's piece , speak somebody's piece
 2. run one's rhymes
 1. say one's piece   potocznie